Terveyspalvelut ➔ Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityö

Sairastuminen, vammautuminen tai esimerkiksi lapsen syntymä voi monella tavalla aiheuttaa muutoksia elämäntilanteeseen. Uusi tilanne voi tuoda asumiseen, kotona selviytymiseen, toimeentuloon sekä työhön ja opiskeluun liittyviä pulmia tai herättää muita kysymyksiä pohdittavaksi. 

Terveyssosiaalityöntekijän tai –ohjaajan kanssa voi keskustella omasta, läheisen tai perheen tilanteesta sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Terveydenhuollon sosiaalityö turvaa arkielämän jatkuvuutta osallistumalla potilaan kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun. 


Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja

  • antaa psykososiaalista tukea potilaalle ja läheisille
  • etsii yhdessä potilaan kanssa keinoja ja ratkaisuja arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen
  • osallistuu työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä kuntoutuksen suunnitteluun potilaan ja muiden ammattiryhmien kanssa

  • arvioi potilaslähtöisesti sosiaaliturvaetuuksien ja palveluiden tarvetta sekä avustaa tarvittaessa niiden vireille laittamisessa
  • tekee yhteistyötä läheisten kanssa
  • hyödyntää laajoja viranomais- ja yhteistyöverkostoja palveluiden saamiseksi
  • toimii asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa
  • antaa tietoa potilaan oikeuksiin liittyvistä asioista


Sairaalassa sosiaalityö painottuu eri tavoin hoitavan yksikön tehtävän mukaan. Jokaiselle osastolle ja poliklinikalle on nimetty oma sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja, joka on tavattavissa arkipäivisin virka-aikana. Potilas voi ottaa yhteyttä itse tai henkilökunnan välityksellä. Käynnit ovat maksuttomia.


Yhteystiedot

Terveyssosiaalityö

Yleislääketieteen osastot 0 ja 1, Kokkolan vastaanotot, Palliatiivinen poliklinikka, Päihde- ja riippuvuuspalvelut

puh. 044 780 9087


Tunkkarin terveyskeskus, Perhonjokilaakson aluepoliklinikka

Sosiaalityöntekijä Hilkka Anttila

puh. 040 804 5105


Kuntoutustutkimusyksikkö,  Kipupoliklinikka, Neurologian ja vaativan kuntoutuksen osasto, Neurologian poliklinikka, Teho-osasto

puh. 040 653 4284


Lasten sairaala, Naistentaudit, Sisätautien poliklinikka, Kirurgian poliklinikka, Ihopoliklinikka, Aistipoliklinikka

puh. 050 653 4070


Osasto 15 A

puh. 040 652 4723


Osasto 15 B, Dialyysi, Kirurginen osasto 7, Medisiininen osasto 8, Sydänpoliklinikka

puh. 040 653 4314


Avo-osasto 15, Päivystys- ja dianostiikkaosasto, Medisiininen osasto 9, Kirurginen osasto 10, Lestijokilaakson aluepoliklinikka

puh. 040 804 4524


Psykiatrian poliklinikka

puh. 040 653 4073


Psykiatrian monimuotoinen avoyksikkö, Syöpäpoliklinikka

puh. 040 653 4343


Lastenpsykiatrian poliklinikka, Lastenpsykiatrian osasto 14, Nuorisopsykiatrian poliklinikka, Nuorisopsykiatrian osasto 17, Syömishäiriötiimi Verso, Lasten ja  nuorten terapiapoliklinikka

puh. 040 653 4458


Vastuualuejohtaja

Magdalena Snellman

puh. 040 804 3980