Työ Soitessa

Työ Soitessa

Ammattitaitoinen ja työssään viihtyvä henkilökunta on menestyvän toiminnan edellytys. Soite tarjoaa työntekijöilleen turvallisen työpaikan ja hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Soitessa työskentelee n. 3600 eri alojen ammattilaista. Soitessa vallitsee reilu tekemisen meininki, työntekijöi­hin luotetaan ja heitä kunnioitetaan.

Arvostamme henkilöstön hyvinvointia ja henkilöstöä kannustetaan osallistumaan sisäiseen, alueelliseen ja ulkoiseen koulutukseen osaamisen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Samalla kun henkilökunnan tietotaitoa kehitetään, varmistetaan asiakkaan vastaanottaman palvelun korkea laatu.

Osaaminen lisää myös työssä viihtymistä, johon kiinnitämme erityistä huomiota. Henkilöstölle järjestetään mm. erilaisia virkistysmahdollisuuksia ja kuntayhtymässämme toimii aktiivinen henkilökuntayhdistys, joka tarjoaa monenlaisia vapaa-ajanharrastuksia ja tapahtumia. Jäsenet voivat mm. vuokrata yhdistyksen vapaa-ajanasuntoja sekä saada alennuksia erilaisiin liikuntaharrastuksiin ja vapaa-ajan tilaisuuksiin.


Keski-Pohjanmaan keskussairaala

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa työskentelee noin 1 100 ammattilaista potilashoidon ja erilaisten tukitoimintojen parissa. Sairaalan suurin henkilöstöryhmä on hoitohenkilöstö, johon kuuluu n. 820 henkeä. Lääkäreitä keskussairaalassa työskentelee 128. Tukipalveluissa työskentelee n. 140 henkilöä. Lisäksi sairaalassamme on suuri määrä lääketieteen sekä hoitotieteen opiskelijoita työharjoittelussa.


Innovatiivisuus, omatoimisuus ja vastuullisuus ovat meille tärkeitä asioita. Kannustamme työntekijöitämme heidän työssään ja tarjoamme hyviä mahdollisuuksia ammatilliselle kehittymiselle. Tervetuloa joukkoomme!

Yhteystiedot

Resurssikeskus

Palveluesimies
Hannu-Matti Salonen
puh. 044 723 2320
(terveyden ja sairaanhoidon toimialue)


Palveluesimies 
Juha Kivistö                   
puh. 040 804 5879
(kehitysvammahuolto, ensihoito, perheiden palvelut)


Palveluesimies
Pasi Hautala             
puh. 040 804 5468
(vastaanottopalvelut, suun terveydenhuolto, kuntoutus, yleislääketieteen osastopalvelut, erityisalojen avopalvelut, sairaala-apteekki, palveluohjaustoiminta)


Palveluesimies 
Teija Määttälä         
puh. 040 804 5469
(Kokkolan hoidon ja hoivan palveluasuminen ja laitoshoito)


Palveluesimies 
Katja Österlund              
puh. 040 804 5440
(Jokilaaksojen kaikki toiminta,
Ullavan hoidon ja hoivan palveluasuminen, Kruunupyyn hoidon ja hoivan palveluasuminen ja kotihoito) 


Resurssijohtaja
Seppo Filppula
puh. 0400 145 525Soiten toimialueet

Soiten toiminta jakautuu seuraaviin toimialueisiin:

  • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
  • Hoito ja hoiva
  • Perheiden palvelut
  • Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut
  • Tukipalvelut
Lisäksi Soitessa toimii kehittämisyksikkö.