Soite ➔ Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa. Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua sekä vaikuttaa kunnan toimintaan.

Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.

Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvostot tulivat vanhuspalvelulain myötä lakisääteisiksi. Kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopia vanhusneuvoston järjestämismallin paikallisesti.

Maakunnallisesta vanhusneuvostossa pitää olla edustaja kaikista jäsenkunnista huomioiden erilaiset ikäihmisten järjestöt. Kuntien vanhusneuvostoissa toimivat yhdistykset voivat keskenään sopia edustajansa Soiten vanhusneuvostoon. Lisäksi vanhusneuvostossa ovat edustajat Soiten luottamushenkilöistä ja sopiva viranhaltijaedustus. Vanhusneuvoston pysyvä asiantuntijajäsen olisi hoidon ja hoivan toimialuejohtaja.

Vanhusneuvosto tulee kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Sen tehtävänä on:

  • keskustella
  • antaa palautetta
  • välittää tietoa
kunnallisista neuvostoista maakunnalliseen neuvostoon ja päinvastoin.

Yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen edustajien on oman yhdistykseen liittyvien asioiden lisäksi otettava huomioon edustamansa kunta.

Vanhusneuvoston toimintaa koordinoi Soiten kehittämisyksikkö.

Kokoonpano 1.1.2020 - 31.12.2020

Lindfors Kalevi, KP:n sotaveteraanipiirin eudstaja, Halsua, puheenjohtaja
Hautala Pirkko, Hyvinvointikeskus Manun ry., Toholampi varapuheenjohtaja
Laasonen Riitta, Eläkeliitto Kannuksen yhdistys ry.,Kannus
Kaustinen Seija, Eläkeliitto Kaustinen, Kaustinen
Klemola Eero, Kokkolan kansalliset seniorit ry., Kokkola
Sabel Roy, Pensionärsföreningen VI Norrifrån rf. Kokkola
Kero Liisa, Eläkeliitto Lohtaja, Kokkola
Wassborr Ossian, Kokkolanseudun Omaishoitajat ry., Kruunupyy
Itäniemi Aimo, vanhus- ja vammaisneuvosto, Lestijärvi
Syrjälä Väinö, edustaa kaikkia järjestöjä, Perho
Savolainen Veijo, vanhus- ja vammaisneuvosto, Veteli

Törmä Anja, Soiten hallituksen edustaja

Teerikangas Kristiina, Soiten hallituksen edustaja

Salminen Jussi, kehittämisjohtaja, neuvoston esittelijä
Juola Maija, toimialuejohtaja, Hoito ja hoiva
Westmark Kaj, toimistosihteeri, neuvoston sihteeriYhteystiedot

Osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö
Jussi Salminen
puh. 044 780 9444

Toimistosihteeri
Kaj Westmark
puh. 040 806 5084


Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi(at)soite.fi