Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Vanhussosiaalityö

Soiten alueen kotona asuvien ikääntyneiden sosiaalityö (vanhussosiaalityö) painottuu erityisen haastavien apujen tai tukien järjestämiseen, neuvontaan, ohjaukseen ja palveluiden koordinointiin. Asiakasohjauksessa ja avopalveluissa työskenteleviin sosiaalityöntekijöihin voi ottaa myös yhteyttä, kun kyseessä on hankaliin tai erityisen haasteellisiin henkilökohtaisiin taloudellisiin tukiin ja/tai etuuksiin liittyvät asiat. Pääsääntöisesti etuisuuksien hakemisista vastaa aina asiakas itse (asioiden hoitaja tai hoitava taho).

Vanhussosiaalityön tehtäväalueita voivat olla mm. haasteelliset elämäntilanteet, joihin liittyy:

  • Kelan etuuksista asumistuki, kuntoutushakemukset ja eläkehakemukset
  • Asunnonmuutostyö
  • Toimeentulotuen hakeminen
  • Edunvalvontahakemus
  • Taloudellisen tilanteen kartoitus

Yhteystiedot

Kokkola
Sosiaalityöntekijä
Zikiti Klemets
puh. 040 806 8036 

Sosiaalityöntekijä
Kaarina Salo 
puh. 044 780 9472 

Kruunupyy
Sosiaalityöntekijä
Zikiti Klemets
puh. 040 806 8036