Varautuva Keski-Pohjanmaa -hanke

Varautuva Keski-Pohjanmaa -hanke luo edellytyksiä alueelliselle ja aiempaa yhtenäisemmälle valmiussuunnittelulle sekä tiivistää alueellisten toimijoiden ja kuntien välistä yhteyttä valmiussuunnittelussa.


Tavoitteet

  1. Keski-Pohjanmaan maakunnan alueellisen valmiuden lisääminen niin normaaliajan kuin poikkeus- ja suuronnettomuustilanteissa
  2. Jatkuvan viranomaisyhteistyön kehittäminen
  3. Kuntien osaamisen ja selviytymisen vahvistaminen poikkeus- ja suuronnettomuustilanteissa
  4. Oppia vakavan onnettomuustilanteen kiireellisen ja sen jälkeisen kiireettömän tilannekuvan luomisesta, jakamisesta, johtamisesta ja tiedottamisesta
  5. Vahvistaa osaamista normaaliajan häiriötilanteiden, poikkeus- ja suuronnettomuustilanteissa ja varmistaa psykososiaalinen varhainen tuki

Yhteystiedot

etunimi.sukunimi(at)soite.fi


Pasi Paasila
valmius- ja turvallisuuspäällikkö