Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Veteraanipalvelut

Soitessa noudatetaan Valtionkonttorin ohjetta 20.12.2017 VK/151/08.01.02/2017 koskien Rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut – ohjekirjaa 2018. Soiten Ennakoivien avopalveluiden veteraanipalvelu on tarkoitettu niille Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueen sotaveteraaneille, jotka asuvat kotonaan. Kotiasumiseksi lasketaan oman kodin lisäksi vuokra-asuminen sekä senioriasuminen.  Kotiin annettavat veteraanipalvelut eivät koske tehostetussa palveluasumisessa tai laitosasumisen piirissä olevia veteraaneja. 

Soiten hallitus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan veteraaneille myönnetään jo aiemmin päätettyjen terveydenhuollon maksuttomien palveluiden lisäksi oikeus maksuttomaan kotihoitoon, kotisairaanhoitoon sekä näihin liittyviin tukipalveluihin.

Ammatillinen palveluntarpeen arviointi ratkaisee veteraaniasiakkaalle myönnettävien palveluiden määrän. Palvelutarpeen arviointi (kunto- ja olosuhdekartoitus) tapahtuu aina veteraanien sairaanhoitajan kautta. Veteraanisairaanhoitajan kotikäyntien ensisijaisena tarkoituksena ja tavoitteena on tukea kuntouttavien avopalveluiden avulla kotona asumista. Tärkeää on myös tarjota tietoa muista olemassa olevista palveluista ja etuisuuksista, joihin asiakas mahdollisesti on oikeutettu.

Veteraanisairaanhoitaja toimii veteraanien palveluiden vastuuhenkilönä, koordinoi veteraanin saamia palveluita ja huolehtii siitä, että veteraani saa tarvitsemansa palvelut joustavasti omaan kotiinsa.

Veteraanisairaanhoitajan tekemä kotikäynti on maksuton ja asiakkaalle vapaaehtoinen. Veteraanien sairaanhoitajan kautta on mahdollista saada myös lisätietoa Soiten Ennakoivien avopalveluiden tukipalvelumahdollisuuksista sekä kotihoidon palveluista.


Yhteystiedot

Kokkola
Haapoja Sirpa
veteraanien sairaanhoitaja
puh: 040 488 2797
Käyntiosoite:
Tehtaankatu 27
67100 Kokkola

Laskutusasiat:

Westmark Kaj
toimistosihteeri
puh: 040 806 5084 


Kruunupyy

veteraanien sairaanhoitaja
puh: 040 488 2987
Käyntiosoite:
Eteläinen Teerijärventie 8
68700 Teerijärvi


Perhonjokilaakso ja Lestijokilaakso
Kellosalo Kirsti
veteraanien sairaanhoitaja
puh: 040 804 3203
Käyntiosoite:
Koulutie 33
69700 Veteli