Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Veteraanit

Soiten nimetty veteraaniasioiden työryhmä käsittelee yhteistyössä kuntien ja alueen veteraanijärjestöjen kanssa veteraaniasioihin liittyviä ajankohtaisia asioita. Veteraaniasioiden työryhmän puheenjohtajana toimii ennakoivien avopalveluiden palvelualuejohtaja.


Rintamaveteraanien kuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutuksen painopistettä on siirretty laitoskuntoutuksesta päivä-, koti- ja muuhun avokuntoutukseen. Muutoksen tarkoituksena on, että kaikki rintamaveteraanit saavat tarvitsemansa kuntoutuspalvelut ja vähintään puolet kuntoutuksesta toteutetaan avo- ja päiväkuntoutuksena.


Kuntoutukseen oikeutetut

Kuntoutukseen valittavan rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamaveteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus.

Lisätietoja rintamaveteraanien kuntoutuksesta antaa kuntoutussihteeri, puh. 040 489 2043.


Jalkahoito

Lisätietoja antaa kuntoutussihteeri, puh. 040 489 2043.

Veteraanit saavat lunastaa maksuttoman kuntosalikortin (3 kk) Lohtajan Mainingin ja Kälviän Vapaa-ajantalon kuntosaleihin. Honkaharjun toimintakeskuksen ja Kuusikummun palvelutalon kuntosaleissa veteraaneilla on mahdollisuus saada maksuttomat vuorot. Lisätietoja antaa Kokkolan kaupungin liikunnanohjaaja Anne Raatikainen, puh. 044 780 9253.


Soiten veteraaniasioiden neuvottelukunta

Soiten veteraaniasioiden neuvottelukunta hoitaa ja valvoo alueen veteraanien etuja ja on mukana vastaamassa veteraanipalvelujen laadukkaasta toteutumisesta koko Soiten alueella. Neuvottelukunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa: kahdesti kevätkaudella ja kahdesti syyskaudella. Työryhmää täydennetään tarvittaessa kutsumalla mukaan muita asiantuntijoita.

Alueen veteraanijärjestöillä on mahdollisuus tuoda työryhmään tiedoksi ja käsiteltäväksi ajankohtaisia asioita ja kysymyksiä sekä kehittämisehdotuksia, yhteyshenkilönä toimii toimistosihteeri Kaj Westmark (kaj.westmark@soite.fi), puh. 040-8065084.

Veteraaniasioiden neuvottelukunnan jäsenet tulevat mielellään paikallisjärjestöjen vieraiksi esittelemään Soiten veteraanitoimintaa.

Yhteystiedot

Toimistosihteeri
Kaj Westmark 
puh. 040 806 5084 


Kokkola
Veteraanien sairaanhoitaja
Sirpa Haapoja 
puh. 040 488 2797
Käyntiosoite: Torikatu 50, 1.krs, 67100 Kokkola


Kruunupyy
Veteraanien sairaanhoitaja
puh. 040 488 2987


Perhonjokilaakso ja Lestijokilaakso
Veteraanien sairaanhoitaja
Minna Suhonen
puh. 040 804 3203
Käyntiosoite: Koulutie 33, 69700 Veteli