Tiedote 17.8.2018

Enkät för att öka invånardelaktigheten i Mellersta Österbottens landskapsreform 

I landskaps- och vårdreformen skapas ett självstyrande landskap till den finländska förvaltningen. Landskapet ansvarar fr.o.m. den 1.1.2021 om bl.a. regional utveckling, tjänster för regionalbruk och ordnandet av social- och hälsovården. I Mellersta Österbotten har förberedelserna framskridit bra enligt de nationella riktlinjerna.

Invånarnas deltagande är viktigt i landskapens utveckling, speciellt även i dess ordnande av social- och hälsovårdstjänsterna. Tre kundråd och exempelvis en organisationsdelegation har börjat i social- och hälsovårdssamkommun Soite för att tillföra invånarnas synvinkel till tjänsteproduktionen.

Vi vill även utveckla den strukturella kunddelaktigheten, vilket är orsaken till att vi nu skapar ett delaktighetsprogram. Syftet med denna enkät är att ge en ny synvinkel på befintliga praxis och tjänstebehov inom vårt område. Enkäten är konfidentiell, och dess resultat används i skapandet av landskapets delaktighetsplan.

Enkät för att öka invånardelaktigheten i Mellersta Österbottens landskapsreform:
https://link.webropolsurveys.com/S/92892B39ADBE7D88


Enkäten är öppen fram till den 30.9.2018.

Enkäten kan även besvaras som pappersversion, som fås specifikt från Soites hälsocentraler, Silta yhteisöklubi och Mellersta Österbottens förbund.


Meddelanden