Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens centralsjukhus

Mellersta Österbottens förfrågningar gällande centralsjukhusets patienter

Vardagar kl. 7.30-19.00: MÖCS rådgivning, tfn 06 826 4338.

Övriga tider: Samjouren, tfn 040 653 4145.

Centralsjukhusets avdelning

Besök

På centralsjukhusets avdelningar tillåts 2-3 besökare åt gången. Kom på besök bara om du är frisk. Besökare ska vara noga med handhygienen.

Besökstider

Besökstid varje dag kl. 14.00-15.00 och kl. 18.00-19.00.

Du kan komma överens om besök med avdelningens personal.

Besöksavdelning 1

Besök

På avdelningen för barn och ungdomar finns inga särskilda besökstider. Under epidemier görs besöken enligt skilda anvisningar.

Avdelning 3, förlossningar och kvinnosjukdomar

Besök

En symtomfri partner/stödperson kan besöka avdelningen under besökstiden kl. 10-19.

Syskonen till en nyfödd baby kan besöka avdelningen under besökstiderna kl. 14-15 och 18-19.

I rum med två personer ber vi beakta den andras integritetsskydd och möjlighet till vila. Om du har snuva eller är annars sjuk, kan du inte komma på besök.

Intensivvårdsavdelningen

Besök

Det är önskvärt att de närmaste anhöriga besöker avdelningen. Du kan komma och hälsa på din anhöriga eller ringa vilken tid på dygnet som helst. Besökstider kan begränsas beroende på hur patienten mår. De anhöriga kan diskutera sin anhörigas situation dagligen med den egna skötaren/läkaren.

I omedelbar närhet av sjukhuset finns ett patienthotell för övernattning. Mer uppgifter om patienthotellet får du från sjukhusets information och av intensivvårdens sjukskötare.

Allmänmedicinska avdelningarna

Y0 ALL

Besök

De allmänna besökstiderna vid avdelningen är kl. 14-15 och 18-19.
Ni kan dessutom komma överens om andra besökstider med personalen.

På avdelning tillåts 2-3 besökare åt gången. Kom på besök bara om du är frisk. Besökare ska vara noga med handhygienen.

Vi ber de anhöriga/närstående välja bland sig en kontaktperson som informerar de andra om patientens tillstånd/situation. Med avdelningssekreteraren kan man komma överens om samtalstid med läkare om ärenden som är förknippade med vården.

Y1 ALL

Besökstider

De allmänna besökstiderna vid avdelningen är kl. 14-15 och 18-19.
Ni kan dessutom komma överens om andra besökstider med personalen.

På avdelning tillåts 2-3 besökare åt gången. Kom på besök bara om du är frisk. Besökare ska vara noga med handhygienen.

Vi ber de anhöriga/närstående välja bland sig en kontaktperson som informerar de andra om patientens tillstånd/situation. Med avdelningssekreteraren kan man komma överens om samtalstid med läkare om ärenden som är förknippade med vården.

Kannus hälsovårdscentral

Besök

Patienternas anhöriga är välkomna på besök mellan kl. 13.00 och 19.00. Det finns ingen kiosk/cafeteria i fastigheten. Patienters anhöriga som kommit längre ifrån kan vid behov äta i personalmatsalen när den är öppen (mån-fre 10.30-12.30) genom att köpa en gästmatsbiljett från köket.

Dunkars hälsocentral

Besök

Patienternas anhöriga är välkomna på besök mellan kl. 13.00 och 19.00. Det finns ingen kiosk/cafeteria i fastigheten. Patienters anhöriga som kommit längre ifrån kan vid behov äta i personalmatsalen när den är öppen (mån-fre 10.30-12.30) genom att köpa en gästmatsbiljett från köket.

Ta en titt också på dessa