Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Kom jobba med oss

En yrkeskunnig personal som trivs i sitt arbete är en förutsättning för framgångsrik verksamhet. I Soite råder en rejäl framåtanda. Man litar på de anställda och respekterar dem.

Även 81,3 % av dem som besvarade Soites enkät om personalens välbefinnande i arbetet rekommenderar Soite som arbetsplats.

Lediga arbetsplatser

Söker du dessa?

Kundnödjhet

Vi ber våra kunder om respons efter att de besökt oss. Utifrån responsen räknas det ut ett rekommendationsindex (NPS) som används internationellt. NPS-mätaren berättar i realtid hur stor del av våra kunder som kan tänka sig att rekommendera Soite för sina närstående och bekanta. Ju större talet är, desto nöjdare är Soites kunder. Ett positivt NPS-tal är bra, och ett tal över 50 kan anses vara utmärkt.

Ris och ros

Vi vill utveckla vår verksamhet. Ge feedback på vården eller våra tjänster.

Allmän respons Ge repons till Soites enheter