Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soite har utarbetat registerbeskrivningar om social- och hälsovårdens klient- och patientdataregister. Av dessa framgår förutom den personuppgiftsansvariga också vem som är ansvarig för registerärenden och/eller representanten för den personuppgiftsansvariga.

Registren för Mellersta Österbottens social- och hälsovårdstjänster inbegriper också klient- och journalhandlingar inom köpta tjänster.

För verksamheten ansvarar

Satu Tikkanen

Dataskyddsansvarig

Telefon: +358 44 723 2343

E-post: tietosuojavastaava@soite.fi

Ta en titt också på dessa