Flytta dig till innehållet

Kontonummer

Vårt kontonummer är:

FI69 5162 6210 0100 05
OKOYFIHH
Soite använder ett elektroniskt system för fakturacirkulation och ber få fakturorna som nätfakturor.

Nätfaktura

Nätfakturakoderna är:
FO-nummer: 0216462-3
EDI-kod: 003702164623
Operatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029

Fakturorna dirigeras på basis av beställarkoden. Den fyrsiffriga beställarkoden förmedlas i en Finvoice-fil.

Av nätfakturorna som skickas till Soite ska åtminstone framgå kostnadsstället eller beställarkoden (t.ex. 4070).

I Finvoice-fakturan är beställarkoden numerisk, dvs. t.ex. 1010 (man får inte skriva någon text i fältet).

Den fyrsiffriga beställarkoden förmedlas i en Finvoice-fil:
I DeliveryOrganisationName-fältet skrivs endast beställarkoden mellan den inledande taggen och sluttaggen, inga andra tecken skrivs i fältet.

Mer information om taggar: soitereskontra(at)kokkola.fi

I fakturor som baserar sig på beställning eller avtal bör det även ingå ett beställningsnummer eller ett avtalsnummer.

Om ert företag ännu inte använder elektronisk fakturering, finns det flera nätfakturaoperatörer och banker som erbjuder sändningstjänst.

Vi ber er skicka fakturorna som äkta nätfakturor, inte som bilagor till e-postmeddelanden.

Fakturerings kontaktuppgifter

Mer information och kontakt:
soitereskontra(at)kokkola.fi