Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Kontonummer

Kontonumret för Mellersta Österbottens välfärdsområde är:

FI69 5162 6210 0100 05
OKOYFIHH

Soite använder ett digitalt system för fakturacirkulation och ber få fakturorna som nätfakturor.

Nätfaktura

Nätfakturakoderna för Mellersta Österbottens välfärdsområde är:

FO-nummer: 3221325-4
EDI-kod: 003732213254
Operatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029

Fakturorna dirigeras på basis av beställarkoden. Den fyrsiffriga beställarkoden förmedlas i en Finvoice-fil.

Av nätfakturorna som skickas till Soite ska åtminstone framgå kostnadsstället eller beställarkoden (t.ex. 4070).

I Finvoice-fakturan är beställarkoden numerisk, dvs. t.ex. 1010 (man får inte skriva någon text i fältet).

Den fyrsiffriga beställarkoden förmedlas i en Finvoice-fil:
I DeliveryOrganisationName-fältet skrivs endast beställarkoden mellan den inledande taggen och sluttaggen, inga andra tecken skrivs i fältet.

Mer information om taggar: ostoreskontra.soite(at)monetra.fi

I fakturor som baserar sig på beställning eller avtal bör det även ingå ett beställningsnummer eller ett avtalsnummer.

Vi ber er beakta att fakturorna returneras automatiskt till sändaren om de inte uppfyller de ovannämnda kraven.

Om ert företag ännu inte använder digital fakturering, finns det flera nätfakturaoperatörer och banker som erbjuder sändningstjänst.

Vi ber er skicka fakturorna som äkta nätfakturor, inte som bilagor till e-postmeddelanden.

Soite har rätt att förkasta och returnera fakturor och att kräva att den som sänt fakturan sänder en ny faktura, om mottagarinformationen på fakturan är felaktig. Också en nätfaktura ska ha en korrekt postadress. Förfallodagen för den nya fakturan fastställs utifrån när den inkommit.

Kontaktuppgifter vid fakturering

Mer information och kontakt:
ostoreskontra.soite(at)monetra.fi

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Reskontra
PB 1101
67101 KARLEBY

Ta en titt också på dessa