Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kotisairaalaan on lisätty uutena potilasryhmänä kuntoutusasiakkaat, jotka saavat tehostettua kotikuntoutusta muun muassa leikkauksen jälkeen tai aivoinfarktista kuntoutumisen tueksi. Tutkitusti kotona kuntoutuminen on tehokkaampaa tutussa ja toimintaan kannustavassa ympäristössä. Tästä on paljon kokemuksia jo Kokkolan alueen tehostetun kotikuntoutumisen tiimissä.

”Kotisairaalatyö on ainutlaatuista työtä potilaiden kotona. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä, kun hoitoa voidaan toteuttaa kotona ja ei tarvitse lähteä minnekään. Heillä on jokaisella oma ainutlaatuinen tarinansa ja paraneminen on yleensä hyvin nopeaa. Työ on haastavaa, itsenäistä ja rohkeutta vaativaa, mikä luo työlle mielekkyyttä ja sen myötä työhyvinvointia. ”                     

– Heidi Rosbäck

Kesän 2020 aikana Perhon- ja Lestijokilaakson Yleislääketieteen (YLE) osastojen paikkoja on vähennetty ja resurssi on siirretty kotisairaalaan. Tammikuussa 2021 Perhon- ja Lestijokilaakson kotisairaalat ovat yhdistyneet YLE-osastojen yhteyteen. Nyt kotona tapahtuva sairaalatasoinen hoito ja kuntoutuminen on yhä useammin vaihtoehto osastohoidolle. Infektio- ja nestehoitopotilaat sekä palliatiiviset ja saattohoitopotilaat ovat edelleen kotisairaalan asiakasryhmiä, joille tarjotaan palvelut kuten aiemminkin. 

Kotisairaala tarjoaa ammattilaiselle mielenkiintoisen ja monipuolisen työkentän.

Maakunnan alueella oman haasteensa tuo pitkät välimatkat. Se vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon asiakkaita voidaan ottaa kotisairaalaan yhtäaikaisesti. Tavoitteena on mitoittaa hoitajaresurssi tarvetta vastaavaksi, jolloin palvelu voidaan ulottaa laajemmalle alueelle.

”Tällä hetkellä hoitajaresurssi on huono koko maakunnan alueella. Tämä vaikuttaa myös kotisairaalan resurssiin, minkä vuoksi täysimääräisesti ei potilaita ole aina voitu ottaa kotisairaalahoitoon. Kun puuttuvat resurssit saadaan kuntoon, niin pystytään kehittämistyötäkin viemään tehokkaammin eteenpäin. Tässäpä vinkki, jos joku kiinnostuu kotisairaalatyöstä. Täällä olisi töitä huippuporukassa. ”

– Heidi Rosbäck

Tällä hetkellä kotisairaalan tiimissä toimii lääkäri, sairaanhoitajia ja kuntoutusasiakkaille kuntohoitaja. Kuntoutumisjaksot kotisairaalassa kestävät noin 1-4 viikkoa ja jaksolle asetetaan tavoitteet. Yhteistyössä sairaanhoitajan, kuntohoitajan ja potilaan kanssa tehdään hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jonka pohjalta yhteistyössä asetetaan tavoitteet kuntoutumiselle. Sitä arvioidaan parin viikon välein. Kuntoutumisjakson päätteeksi tehdään arvio kuntoutumisesta ja siitä, onko asiakkaalla tarvetta kotihoidon palveluille vai pärjääkö hän itsenäisesti tai omaisten turvin. Lääkäri ottaa kantaa hoidollisiin asioihin sekä päättää jatkohoitotarpeista.

”Uusien toimintamuotojen käynnistäminen vie aikaa ja tarvitaan näkyvyyttä, jotta ihmiset ja yksiköt tulevat tietoisiksi uusista toiminnoista. Tiedottamiseen ollaan yritetty panostaa, jotta potilasohjautuvuus olisi mahdollisimman tehokasta”

-Heidi Rosbäck

Kotiin järjestettävien palveluiden kehittämishankkeen yksi osahankkeista on yöpartiotoiminnan käynnistäminen Perhon- ja Lestijokilaakson alueelle. Yöpartiotoiminnan tavoitteena on mahdollistaa alueen asukkaiden kotona pärjääminen mahdollisimman pitkään, olla tukena kotisaattohoidossa oleville sekä mahdollistaa varhaisempi kotiutuminen sairaalasta. Yöpartiotoiminta toteutetaan maakunnan alueella hieman erilaisella toimintamallilla kuin Kokkolassa. Tällä hetkellä se on kuitenkin vielä suunnitteluasteella, mutta se olisi määrä saada käynnistettyä tämän vuoden aikana. Toiminnan alettua sillä on suuri painoarvo ja merkitys alueen asukkaille. Toiminnan käynnistyessä tästä tullaan tiedottamaan erikseen. 

Kirjoittanut Heidi Rosbäck

Kommentit ovat kotisairaalan työntekijöiden ja hanketyöntekijä Heidi Rosbäckin.

Katso myös nämä