Siirry sisältöön

Sote- ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi koko Suomessa kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Sote- ja pelastustoimen uudistuksen tarkoituksena on varmistaa yhdenvertaiset palvelut kaikilla alueilla, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Asiakkaille uudistus näkyy aikanaan palvelujen parantumisena, mutta lähtötilanteessa isoja muutoksia tuskin on havaittavissa. 

Keski-Pohjanmaalla hyvinvointialueuudistus tarkoitti sitä, että samaan organisaatioon siirtyivät:

 • Soite-kuntayhtymän yksiköt pois lukien Kruunupyy
 • Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta Keski-Pohjanmaan alueen toiminnot
 • kolme vammaispalveluiden yksikköä Kårkulla-kuntayhtymästä
 • sekä osa Keski-Pohjanmaan kuntien ja kaupunkien työntekijöistä (esimerkiksi koulukuraattorit ja -psykologit sekä ruokahuollon henkilöstöä).

Kuntayhtymästä tuttu Soite-nimi säilyi brändinimenä myös Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Soite koostuu Keski-Pohjanmaan maakunnan kahdeksasta kunnasta, joiden yhteenlaskettu väestöpohja on noin 68 000 henkilöä. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue toimii seuraavien kuntien alueella:

 • Halsua
 • Kannus
 • Kaustinen
 • Kokkola
 • Lestijärvi
 • Perho
 • Toholampi
 • Veteli

Hyvinvointialueella työskentelee 4000 työntekijää ja 300 sopimuspalokuntalaista.

Strategia 2022-

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen visiona on olla Suomen toimivin hyvinvointialue. Missiona toimii hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta – Ihmiselle.

Soiten toiminta ja kehittäminen pohjautuu arvoihimme, jotka ovat:

 • Arvostava kohtaaminen
 • Rohkeus
 • Turvallisuus
 • Osallisuus
 • Vaikuttavuus
 • Yhdenvertaisuus

Soiten toiminta ja hallinto perustuvat seuraaviin strategisiin tavoitteisiin:

 • Vahvat peruspalvelut ja päivystävä keskussairaala alueella
 • Yhteistyöllä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Keski-Pohjanmaalla
 • Ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisen tukena arjessa
 • Vaikuttavuutta hyvällä johtamisella sekä inhimillisesti ja taloudellisesti kestävillä ratkaisuilla
 • Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Yhdenvertaisuus Soitessa

Yhdenvertaisuus potilaan ja asiakkaan tarvitsemissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa merkitsee sitä, että avun tai tuen tarvitsijaa ei kohdella huonommin kuin toista jonkin henkilökohtaisen syyn perusteella. Häntä ei aseteta tällaisesta syystä sellaiseen asemaan, että hän jäisi saamatta tarvitsemaansa arviointia, hoitoa, kuntoutusta tai ohjausta. Soitessa tavoitteena on läpäisyperiaatteella toimiva syrjimätön toimintakulttuuri. Lisätietoa Soiten yhdenvertaisuussuunnitelmassa: