Siirry sisältöön

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteen liittävä kuntayhtymä.

Soitessa työskentelee noin 4000 eri alan ammattilaista, suurimpina ryhminä hoitotyön henkilöstö sekä lääkärit.

Soitessa palvelut yhdistetään asiakas- ja potilaslähtöisellä tavalla, jossa sekä sosiaali- että terveydenhuollon yksiköt toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä. Tavoitteenamme on aito sisällöllinen asiakas- ja potilaslähtöinen palvelujärjestelmä, jossa saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoispalveluiden raja-aitoja madallettua ja tuotettua palveluita maakuntamme ja lähialueen väestölle entistä saumattomampien palveluketjujen muodossa.

Soite-kuntayhtymän tunnuslause on ”Ihminen keskiössä”. Tuon tunnuslauseen ja perusperiaatteen ympärille tiivistyy koko keskipohjalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusajatus.

Jäsen- ja sopimuskunnat

Jäsenkuntia Soite-kuntayhtymässä on kymmenen, joiden yhteenlaskettu väestöpohja on noin 78 000 henkilöä, mutta käytännössä Soite-kuntayhtymään kuuluva erikoissairaanhoidon osa, Keski-Pohjanmaan keskussairaala, on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle.

Karttakuva Soiten jäsen- ja sopimuskunnista

Strategia 2020-2022

Soiten toiminta ja kehittäminen pohjautuu arvoihimme, jotka ovat:

 • Arvostava kohtaaminen
 • Avoimuus
 • Osallisuus
 • Vastuullisuus
 • Yhdenvertaisuus

Soite on sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen integraatioon perustuva kuntayhtymä, jonka toiminta ja hallinto perustuvat seuraaviin strategisiin lähtökohtiin:

 • Ihminen keskiössä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio – tunnettua ja tunnustettua asiantuntijuutta
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Kotona asumisen ja elämisen tukeminen
 • Toiminnan ja talouden kannalta kestävät rakenteet
 • Päivystävä keskussairaala alueella
 • Tiedolla johtaminen

Soiten strategian toteutumisessa tärkeää on:

 • Soiten arvojen tunnistaminen työssä ja päätöksenteossa
 • Ennaltaehkäisevien, kuntouttavien ja matalan kynnyksen palveluiden vahvistaminen
 • Ehjien palveluketjujen luominen ja peruspalveluiden vahvistaminen
 • Palveluiden tuominen kotiin ja lähelle ihmisiä
 • Reaaliaikainen asiakas-/potilas tieto; vastuutahon vaihtuminen palveluprosessissa ei saisi näkyä asiakas-/potilasrajapinnassa
 • Uusien palvelumuotojen, erityisesti sähköisten palveluiden, kehittäminen
 • Päivystävän sairaalan tulevaisuuden turvaaminen
 • Soite on arvostettu työnantaja: osaamispääoman varmistaminen ja strategisia tavoitteita tukeva henkilöstöpolitiikka
 • Palveluiden laadun, saatavuuden ja palveluhenkisen toimintakulttuurin kehittäminen
 • Soiten imago on vahva
 • Tiedolla johtaminen
 • Strategisiin tavoitteisiin sitoutuminen kaikilla esimiestasoilla ja asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden jatkuva seuraaminen ja korjaavien toimenpiteiden viipymätön käyttöönotto
 • Asiakaspalvelun kehittäminen ja asiakaspalautteen huomioonottaminen kehittämisessä

Yhdenvertaisuus Soitessa

Yhdenvertaisuus potilaan ja asiakkaan tarvitsemissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa merkitsee sitä, että avun tai tuen tarvitsijaa ei kohdella huonommin kuin toista jonkin henkilökohtaisen syyn perusteella. Häntä ei aseteta tällaisesta syystä sellaiseen asemaan, että hän jäisi saamatta tarvitsemaansa arviointia, hoitoa, kuntoutusta tai ohjausta. Soitessa tavoitteena on läpäisyperiaatteella toimiva syrjimätön toimintakulttuuri. Lisätietoa Soiten yhdenvertaisuussuunnitelmassa: