Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Instagram

Voit kurkistaa Soiten työyksiköiden arkeen Instagramin kautta.

Tili löytyvät soite_ -alkuisilla nimillä.

Soitessa työskentelee n. 4000 eri alojen ammattilaista.

Arvostamme henkilöstön hyvinvointia ja henkilöstöä kannustetaan osallistumaan sisäiseen, alueelliseen ja ulkoiseen koulutukseen osaamisen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Samalla kun henkilökunnan tietotaitoa kehitetään, varmistetaan asiakkaan vastaanottaman palvelun korkea laatu.

Soitessa työskentelee 128 lääkäriä ja meillä saat mahdollisuuden tehdä mielekästä työtä omalla erikoisalallasi. Olitpa sitten nuori lääkäri tai kokeneempi, meiltä löydät varmasti sinulle mielenkiintoiset tehtävät ja tavat tehdä töitä.

Soiten vahvuutena on ammattitaitoinen henkilökunta. Oppimiseen kannustava ilmapiiri ja osaamisen hyödyntäminen kaikilla organisaatiotasoilla varmistavat laadukkaan ja kilpailukyisen palvelujen tarjonnan alueellamme. Vastuu osaamisen syventämisestä ja laajentamisesta on jokaisella meistä.

Innovatiivisuus, omatoimisuus ja vastuullisuus ovat meille tärkeitä asioita. Kannustamme työntekijöitämme heidän työssään ja tarjoamme hyviä mahdollisuuksia ammatilliselle kehittymiselle. Tervetuloa joukkoomme!

Nuorille lääkäreille monipuoliset urapolut

Soitessa sinulla on mahdollisuus suorittaa opiskelijaharjoitteluita sekä myös suorittaa amanuenssien lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa harjoittelua.

Olemme luoneet nuorille lääkäreille tutorlääkärijärjestelmän sekä toimivat konsultaatiomahdollisuudet. Huomioimme kunkin lääkärin elämäntilanteen ja mieltymykset ja voimme taata nimetyn seniorikollegan tuen.

Suun terveydenhuolto

Soiten suun terveydenhuollon alueeseen kuuluvat Kokkolan kaupungin, Kruunupyyn, Lesti- ja Perhonjokilaaksojen hammashoitolat. Suun terveydenhuolto tarjoaa palveluitaan alueen koko väestölle yksilön tarpeen mukaisesti. Hammassärkypäivystys sijaitsee Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa hammas- ja suusairauksien poliklinikan tiloissa.

Suu- ja hammassairauksien poliklinikalla hoidetaan potilaita, joilla on suun ja leuan alueen sairauksia, synnynnäisiä poikkeamia leukojen tai kasvojen alueella tai tapaturmia. Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Poliklinikalla tehdään oikomishoitoa, suu- ja leukakirurgiaa, parodontologiaa sekä proteettista hammashoitoa. Potilaat, joilla on suu- ja hammassairauksia, hoidetaan pääsääntöisesti poliklinikoilla hammaslääkärien vastaanottohuoneissa. Hammaskirurgisia toimenpiteitä tehdään poliklinikalla olevassa toimenpidehuoneessa. Suu- ja hammassairauksien toimenpiteet, jotka vaativat nukutusta, tehdään anestesia- ja leikkausyksikössä.

Panostamme perehdytykseen ja työntekijöiden hyvinvointiin

Jokainen uusi työntekijä perehdytetään uuteen työhönsä. Varmistamme hyvän perehdytyksen henkilökohtaisella perehdytyssuunnitelmalla ja nimetyllä vastuuperehdyttäjällä. Perehdytyksen aikana uutta työntekijää opastavat kokeneet työntekijät. Uuden työntekijän perehtymistä tukee myös verkkopohjainen perehdytyskoulutus.

Arvostamme henkilöstön hyvinvointia ja henkilöstöä kannustetaan osallistumaan sisäiseen, alueelliseen ja ulkoiseen koulutukseen osaamisen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Samalla kun henkilökunnan tietotaitoa kehitetään, varmistetaan asiakkaan vastaanottaman palvelun korkea laatu.Osaaminen lisää myös työssä viihtymistä, johon kiinnitämme erityistä huomiota

Soite on mukana Pohjois-Suomen ERVA:n osuuskunta Terviassa, mikä antaa lääkäreille mahdollisuuden tehdä mielekästä työtä omalla erikoisalallaan Pohjois-Suomen sairaaloissa. 20% työpanoksesta voi kohdentua Tervia-osuuskunnalle.

Soite työnantajana

Ammattitaitoinen ja työssään viihtyvä henkilökunta on menestyvän toiminnan edellytys. Soite tarjoaa työntekijöilleen turvallisen työpaikan ja hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Soitessa työskentelee n. 3800 eri alojen ammattilaista. Soitessa vallitsee reilu tekemisen meininki, työntekijöi­hin luotetaan ja heitä kunnioitetaan. Soiten henkilöstön työhyvinvointikyselyyn vastanneista 81,3 % suosittelisi Soitea työnantajana.

Arvostamme henkilöstön hyvinvointia ja henkilöstöä kannustetaan osallistumaan sisäiseen, alueelliseen ja ulkoiseen koulutukseen osaamisen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Samalla kun henkilökunnan tietotaitoa kehitetään, varmistetaan asiakkaan vastaanottaman palvelun korkea laatu. Osaaminen lisää myös työssä viihtymistä, johon kiinnitämme erityistä huomiota.

Tervetuloa meille hoitajaksi!

Hoitajien avoimet sijaisuudet

Haemme Soiteen eri yksiköihin joulukauden ja uudenvuoden sijaisuuksiin sairaanhoitajia, kätilöitä, ja lähihoitajia. Työ on yleensä kolmivuorotyötä ja alkaa sopimuksen mukaan. Työtä on tarjolla koko maakunnan alueella useammassa yksikössä. Toimintaympäristöjä ovat mm. sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastot, vanhustenhuollon yksiköt, kotipalvelu sekä kehitysvammahuollon yksiköt. Lähihoitajan sijaisuuksiin otamme lähihoitajia sekä kätilö-, sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoita, jotka ovat saavuttaneet 90 op rajan.

Alan opiskelija, muista myös mahdollisuus työharjoitteluun

Oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja muodostuvat seuraavista toimialueista: terveyden ja sairaanhoidon palvelut, hoito ja hoiva, perheiden palvelut sekä kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut sekä tukipalvelut. Soitessa haluamme kehittää harjoittelujaksojen opetuksen ja ohjauksen laatua. Tätä varten keräämme opiskelijoita palautetta harjoittelujaksoilta, jotta voimme taata opiskelijoille hyvän ja opettavaisen työharjoittelujakson.

Soite työnantajana

Ammattitaitoinen ja työssään viihtyvä henkilökunta on menestyvän toiminnan edellytys. Soite tarjoaa työntekijöilleen turvallisen työpaikan ja hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Soitessa työskentelee n. 3800 eri alojen ammattilaista. Soitessa vallitsee reilu tekemisen meininki, työntekijöi­hin luotetaan ja heitä kunnioitetaan. Soiten henkilöstön työhyvinvointikyselyyn vastanneista 81,3 % suosittelisi Soitea työnantajana.

Tule töihin osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme Soiten sosiaalihuoltoon. Tarvitsemme sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia erilaisiin tehtäviin sosiaalityön kentällä eri paikkakunnilla Soiten alueella.

Arvostamme henkilöstön hyvinvointia ja henkilöstöä kannustetaan osallistumaan sisäiseen, alueelliseen ja ulkoiseen koulutukseen osaamisen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Samalla kun henkilökunnan tietotaitoa kehitetään, varmistetaan asiakkaan vastaanottaman palvelun korkea laatu. Osaaminen lisää myös työssä viihtymistä, johon kiinnitämme erityistä huomiota.

Tervetuloa meille sosiaalihuollon ammattilaiseksi.

Tule mukaan moniammatilliseen tiimiin

Soiten lastensuojelussa toimitaan systeemisen tiimimallin mukaisesti moniammatillisesti, mikä mahdollistaa tiiviin työskentelyn lähellä lasta ja hänen perhettään. Systeeminen tiimityöskentely luo perheiden ja lasten parissa työskentelylle puitteet, jotka tukevat työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyön sujumista, palveluiden yhteensovittamista, ammatillisuuden kasvua ja osaamisen jakamista. Kaikissa tiimeissä on tiiminvetäjän ja sosiaalityöntekijöiden lisäksi ohjaajia, koordinaattori ja perheterapeutti. Kannustava ja tukeva tiimi madaltaa työn kuormitusta.

Hae sinäkin mukaan joukkoomme!

Uratarinat

Soiten työntekijät kertovat uratarinoissa työstään Soitessa:

Soiten asunnot henkilökunnalle

Soite vuokraa sairaalamäellä sijaitsevia asuntoja Soiten työntekijöille lyhytaikaiseen asumiseen.

Asuntoja on 38 kpl, joista 8 on yksiöitä ja loput kaksioita. Lisäksi tarjolla on muutama soluasunto. Asuntojen koko vaihtelee 17,9 m² – 44 m² välillä. Osa vuokrattavista asunnoista on kalustettuja ja osa kalustamattomia. Kalustamattomiin asuntoihin voi halutessaan vuokrata pöydän, sängyn ja tuolin. Asunnoissa on jääkaappi ja hella sekä kahdessa kaksiossa myös astianpesukone.

Jos tarvitset vuokra-asuntoa, ota yhteyttä: soite.asunnot@soite.fi

Potilashotelli tilapäiseen yöpymiseen

Lisäksi Soite vuokraa potilashotellia yksittäisten öiden yöpymistarkoituksiin. Ensisijaisesti potilashotelli on tarkoitettu potilaille ja heidän omaisilleen, mutta jos tilaa on, voi myös Soiten tilapäinen työntekijä yöpyä potilashotellissa.

Virkistysmahdollisuudet

Osaaminen lisää myös työssä viihtymistä, johon kiinnitämme erityistä huomiota. Henkilöstölle järjestetään mm. erilaisia virkistysmahdollisuuksia ja hyvinvointialueellamme toimii aktiivinen henkilökuntayhdistys, joka tarjoaa monenlaisia vapaa-ajanharrastuksia ja tapahtumia. Jäsenet voivat mm. vuokrata yhdistyksen vapaa-ajanasuntoja sekä saada alennuksia erilaisiin liikuntaharrastuksiin ja vapaa-ajan tilaisuuksiin. 

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa työskentelee noin 1 100 ammattilaista potilashoidon ja erilaisten tukitoimintojen parissa. Sairaalan suurin henkilöstöryhmä on hoitohenkilöstö, johon kuuluu n. 820 henkeä. Lääkäreitä keskussairaalassa työskentelee 128. Tukipalveluissa työskentelee n. 140 henkilöä. Lisäksi sairaalassamme on suuri määrä lääketieteen sekä hoitotieteen opiskelijoita työharjoittelussa.

Innovatiivisuus, omatoimisuus ja vastuullisuus ovat meille tärkeitä asioita. Kannustamme työntekijöitämme heidän työssään ja tarjoamme hyviä mahdollisuuksia ammatilliselle kehittymiselle. Tervetuloa joukkoomme!

Innovatiivisuus, omatoimisuus ja vastuullisuus ovat meille tärkeitä asioita. Kannustamme työntekijöitämme heidän työssään ja tarjoamme hyviä mahdollisuuksia ammatilliselle kehittymiselle. Tervetuloa joukkoomme!

Soite on mukana Pohjois-Suomen ERVA:n osuuskunta Terviassa, mikä antaa lääkäreille mahdollisuuden tehdä mielekästä työtä omalla erikoisalallaan Pohjois-Suomen sairaaloissa. 20% työpanoksesta voi kohdentua Tervia-osuuskunnalle.

Perehdytys

Jokainen uusi työntekijä perehdytetään uuteen työhönsä. Varmistamme hyvän perehdytyksen henkilökohtaisella perehdytyssuunnitelmalla ja nimetyllä vastuuperehdyttäjällä. Perehdytyksen aikana uutta työntekijää opastavat kokeneet työntekijät. Uuden työntekijän perehtymistä tukee myös verkkopohjainen perehdytyskoulutus.

Soitessa on käytössä perehdytyksen verkkokurssi, joka sisältää runsaan tietopaketin uudelle työntekijälle. Kurssi etenee osissa, jotka voit tehdä omaan tahtiin ja missä tahansa järjestyksessä.

Tunnukset verkkokurssille saa omalta esimieheltä palvelussuhdetta sopiessa.

Perehdytyskurssin aineisto koostuu neljästä kokonaisuudesta:

  1. Tervetuloa
  2. Palvelussuhde
  3. Turvallisuus
  4. Organisaatio

Toiminnasta vastaavat

Heidi Gleviczky

Resurssipäällikkö

Puhelin: +358 40 014 5525

Katso myös nämä