Siirry sisältöön

Instagram

Voit kurkistaa Soiten työyksiköiden arkeen Instagramin kautta.

Tili löytyvät soite_ -alkuisilla nimillä.

Soitessa työskentelee n. 4000 eri alojen ammattilaista.

Arvostamme henkilöstön hyvinvointia ja henkilöstöä kannustetaan osallistumaan sisäiseen, alueelliseen ja ulkoiseen koulutukseen osaamisen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Samalla kun henkilökunnan tietotaitoa kehitetään, varmistetaan asiakkaan vastaanottaman palvelun korkea laatu.

Uratarinat

Soiten työntekijät kertovat uratarinoissa työstään Soitessa:

Virkistysmahdollisuudet

Osaaminen lisää myös työssä viihtymistä, johon kiinnitämme erityistä huomiota. Henkilöstölle järjestetään mm. erilaisia virkistysmahdollisuuksia ja hyvinvointialueellamme toimii aktiivinen henkilökuntayhdistys, joka tarjoaa monenlaisia vapaa-ajanharrastuksia ja tapahtumia. Jäsenet voivat mm. vuokrata yhdistyksen vapaa-ajanasuntoja sekä saada alennuksia erilaisiin liikuntaharrastuksiin ja vapaa-ajan tilaisuuksiin. 

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa työskentelee noin 1 100 ammattilaista potilashoidon ja erilaisten tukitoimintojen parissa. Sairaalan suurin henkilöstöryhmä on hoitohenkilöstö, johon kuuluu n. 820 henkeä. Lääkäreitä keskussairaalassa työskentelee 128. Tukipalveluissa työskentelee n. 140 henkilöä. Lisäksi sairaalassamme on suuri määrä lääketieteen sekä hoitotieteen opiskelijoita työharjoittelussa.

Innovatiivisuus, omatoimisuus ja vastuullisuus ovat meille tärkeitä asioita. Kannustamme työntekijöitämme heidän työssään ja tarjoamme hyviä mahdollisuuksia ammatilliselle kehittymiselle. Tervetuloa joukkoomme!

Innovatiivisuus, omatoimisuus ja vastuullisuus ovat meille tärkeitä asioita. Kannustamme työntekijöitämme heidän työssään ja tarjoamme hyviä mahdollisuuksia ammatilliselle kehittymiselle. Tervetuloa joukkoomme!

Soite on mukana Pohjois-Suomen ERVA:n osuuskunta Terviassa, mikä antaa lääkäreille mahdollisuuden tehdä mielekästä työtä omalla erikoisalallaan Pohjois-Suomen sairaaloissa. 20% työpanoksesta voi kohdentua Tervia-osuuskunnalle.

Perehdytys

Jokainen uusi työntekijä perehdytetään uuteen työhönsä. Varmistamme hyvän perehdytyksen henkilökohtaisella perehdytyssuunnitelmalla ja nimetyllä vastuuperehdyttäjällä. Perehdytyksen aikana uutta työntekijää opastavat kokeneet työntekijät. Uuden työntekijän perehtymistä tukee myös verkkopohjainen perehdytyskoulutus.

Soitessa on käytössä sähköinen perehdytyksen verkkokurssi, joka sisältää runsaan tietopaketin uudelle työntekijälle. Kurssi etenee osissa, jotka voit tehdä omaan tahtiin ja missä tahansa järjestyksessä.

Tunnukset verkkokurssille saa omalta esimieheltä palvelussuhdetta sopiessa.

Perehdytyskurssin aineisto koostuu neljästä kokonaisuudesta:

  1. Tervetuloa
  2. Palvelussuhde
  3. Turvallisuus
  4. Organisaatio

Toiminnasta vastaavat

Heidi Gleviczky

Resurssipäällikkö

Puhelin: +358 40 014 5525