Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keskushallinnon tehtävänä on huolehtia hallituksen ja valtuuston käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöön panosta, hallinnon ja toiminnan edellytyksistä sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä.

Hallinto

Osoite: Mariankatu 16-20 67200 Kokkola Katso reitti tänne

Puhelin: +358 40 804 2739

Sähköposti: kirjaamo@soite.fi

Hallinto avoinna: ma-pe klo 9-15.

Päätöksenteko- ja kokousmenettely määritetään hallintosäännössä. Hallintosäännön ohella hyvinvointialueen toimintaa ohjataan perussopimuksella ja eräillä johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena. Päätöksenteko tapahtuu toimielimissä.

Organisaatiokaavio

Poliittinen organisaatio

Hyvinvointialueen korkein päätäntävalta on aluevaltuustolla, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtävät määritellään hyvinvointialuelaissa. 

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään hyvinvointialueen toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Hallinnon järjestämiseen kuuluvat myös määräykset siitä, millaisella organisaatiolla hyvinvointialue toimii, eli minkälaisia toimielimiä hyvinvointialueen tehtäviä on hoitamassa. 

Aluehallitus vastaa mm. hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta, valvoo hyvinvointialueen etua ja vastaa hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta. Aluehallitus laatii toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset.

Toimintaorganisaatio

Soiten toiminta jakautuu seuraaviin toimialueisiin:

 • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
 • Hoito ja hoiva
 • Perheiden palvelut
 • Pelastustoimi, varautuminen ja turvallisuus
 • Konsernipalvelut
 • Järjestämisen palvelut

Kehitysvammaisten erityishuoltopiiri toimii hallinnollisesti ja toiminnallisesti osana Soite-organisaatiota.

Toimialueittain toiminta jakautuu palvelu- ja vastuualueisiin sen mukaan kuin valtuusto vuosittain taloussuunnitelmaa ja talousarviota vahvistaessaan päättää.

Peruspalveluiden järjestämisessä korostetaan hyvinvoinnin edistämistä ja ennaltaehkäisevää työtä sekä toimitaan kiinteässä yhteistyössä peruskuntien kanssa. Hoidossa ja palveluiden järjestämisessä noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon voimassaolevan lainsäädännön mukaisia säännöksiä ja määräyksiä. 

Hallituksen alainen keskushallinto hoitaa keskitetyt hallintotehtävät ja hyvinvointialueen johtamisen. Keskushallinnon tehtävänä on huolehtia:

 • aluehallituksen ja aluevaltuuston käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöön panosta
 • säännösten, määräysten, sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisista hallinnon ja toiminnan edellytyksistä
 • koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta. 

Keskushallintoon kuuluvat johtavina viranhaltijoina:

 • hyvinvointialuejohtaja
 • johtajaylilääkäri
 • johtajaylihoitaja
 • sosiaalijohtaja
 • talousjohtaja
 • henkilöstöjohtaja
 • pelastusjohtaja

Keskushallintoa johtaa hyvinvointialuejohtaja.

Johtoryhmän tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä hyvinvointialueen johtamisessa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa, kehittämisessä ja seurannassa.

Soiten johtoryhmä 1.1.2023 – 

Virta Katja, johtajaylilääkäri, vt hyvinvointialuejohtaja (pj)

Kurikkala Piia, johtajaylihoitaja

Hottinen Marko, pelastujohtaja

Oikarinen-Nybacka Tarja, sosiaalijohtaja

Jaana Sandström, henkilöstöjohtaja

Rajaniemi Tuula, terveyden ja sairaanhoidon toimialuejohtaja

Jämsä Ritva, hoidon ja hoivan toimialuejohtaja

Lönnbäck Minna, perheiden palveluiden toimialuejohtaja

Saarela Helinä, talousjohtaja

Kivelä Mika, tietohallintojohtaja 

Melender-Lågland Suvi, viestintäpäällikkö

Salminen Jussi, osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö

Kellokoski-Kari Eija, kehitysjohtaja

Tornberg Kalle, tietopalvelupäällikkö

Korkiala Toni, henkilöstön edustaja

Seppelin-Kivelä Satu, henkilöstön edustaja

Johdonsihteerit

Piia Andersson

Johdon sihteeri, sosiaalijohtajan asiat sekä kirjaamo

Puhelin: +358 40 806 5085

Sähköposti: piia.andersson@soite.fi

Tanja Rauma

Johdon sihteeri, hyvinvointialuejohtajan asiat

Puhelin: +358 40 653 4478

Sähköposti: tanja.rauma@soite.fi

Johanna Elisabeth Alatalo

Johdon sihteeri

Keskushallinnon yhteystiedot

Katja Virta

Johtajaylilääkäri, vt hyvinvointialuejohtaja

Puhelin: +358 40 804 3888

Matkapuhelin: +358 40 804 3888

Sähköposti: katja.virta@soite.fi

Piia Kurikkala

Johtajaylihoitaja

Puhelin: +358 44 723 2350

Sähköposti: piia.kurikkala@soite.fi

Tarja Oikarinen-Nybacka

Sosiaalijohtaja

Matkapuhelin: +358 40 804 2980

Sähköposti: t.oikarinen-nybacka@soite.fi

Helinä Saarela

Talousjohtaja

Matkapuhelin: +358 40 804 2500

Sähköposti: helina.saarela@soite.fi

Jaana Sandström

Henkilöstöjohtaja

Matkapuhelin: +358 40 804 4222

Sähköposti: jaana.sandstrom@soite.fi

Katso myös nämä