Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitessa toimii kuljetusten hallintaan ja ohjaukseen keskittyvä Matkapalvelukeskus. Palvelun tuottaa Taksi Helsinki.

Matkapalvelukeskuksen palvelut ovat nopeasti asiakkaiden saatavilla ja kuljetuksen voi varata myös etukäteen.

Matkan tilaaminen

Taksi-matkat tilataan ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä:

puhelimitse numerosta: 06 557 0060
Puhelun hinta on operaattorisi mukainen paikallis- tai matkapuhelinmaksu.

tekstiviestillä numerosta: 045 7396 0337

Sote Kyyti -kännykkäsovelluksella: sovellus löytyy älypuhelimen sovelluskaupasta nimellä Sote Kyyti.

Internet-lomakkeella sähköisesti osoitteesta: https://tms-booking.attracs.com/customer-portal

Sähköiset tilaukset sekä tekstiviestitilaukset vahvistetaan tekstiviestitse. Voit seurata tilauksiasi myös Sote Kyyti -sovelluksessa ja internetin tilausportaalissa.

Kanta-Kokkolan palveluliikenteen (yhdistetyt minibussikuljetukset) tilaukset

Soiten palveluliikenne: puh. 06 557 0060
Matkasta peritään kuljetuspalvelumatka, mutta ei matkan omavastuuosuutta.

Kokkolan kaupungin palveluliikenne: puh. 06 557 0063
Matkasta peritään omavastuuosuus, mutta ei kuljetuspalvelumatkaa.
Palveluliikenteestä vastaa Dahl-linjaliikenne Oy.

Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, tilaa taksi Kelan ohjeistuksen mukaisesti:

Palveluarvio

Soitessa on käytössä Omaolo-palvelun sosiaalihuollon palveluarvio, jolla voi arvioida omaa tai läheisen oikeutta kuljetuspalveluun.

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkista joukkoliikennettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja joille liikkumisen tuki on tarpeen jokapäiväiseen elämään kuuluvien asioiden hoitamiseksi.  

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin lähinnä ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ikääntymiseen liittyvän toimintakyvyn heikentymisen johdosta. Erityisistä syistä ja yksilöllisen harkinnan perustella kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös vammaisille henkilöille.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää esim. asioimis- ja virkistyskäyttöön, päivätoimintaan, työtoimintaan tai opiskeluun. Asiakas maksaa matkasta julkisen liikenteen taksan mukaisen omavastuuosuuden. Sairasvakuutuksen piiriin kuuluvat terveyden- ja sairaanhoidon sekä kuntoutuksen matkat korvataan Kelan kautta.

Kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalveluhakemuksella sekä lääkärintodistuksella. Hakemus ja lääkärinlausunto käsitellään pyydettyjen liitteiden saapuessa, viimeistään kolmen kuukauden sisällä. Lisäksi ennen palvelun mahdollista myöntämistä tehdään palvelutarpeenarvio sekä kotikäyti tai puhelinselvitys.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle on järjestettävä kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee kuljetuspalvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu kuuluu erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ja siihen on laissa mainitut edellytykset täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä subjektiivinen oikeus.

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään ainoastaan vaikeavammaiselle henkilölle. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joista aiheutuvan haitan tulee olla pitkäaikainen, pääsääntöisesti vähintään yhden (1) vuoden kestävä.

Kuljetuspalvelua ei myönnetä yleensä sairaudesta toipumisen ajaksi tai kuntoutusvaiheeseen. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhoidon, sairaanhoidon tai kuntoutuksen matkoihin, joiden korvaus perustuu sairasvakuutuslakiin tai henkilö saa niihin korvausta muun lain nojalla. Näitä matkoja ovat esimerkiksi lääkäri-, laboratorio- ja terapiakäynnit, apuvälineiden sovituskäynnit tai lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitokäynnit.

Vammaispalvelulaki on toissijaislaki muun lainsäädännön nojalla järjestettäviin palveluihin nähden. Mikäli kuljetuspalvelun tarve johtuu pelkästään ikääntymisestä aiheutuvista toimintarajoituksista, kuljetuspalvelun tarpeeseen tulee vastata sosiaalihuoltolain mukaisilla liikkumisen tuen palveluilla, mikäli asiakas täyttää muut Soiten hallituksen määrittämät myöntämisperusteet sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen palvelun osalta. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia voidaan järjestää, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla.

Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti hakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tulee aina toimittaa lääkärinlausunto (alle ½ vuotta vanha).

Ohjeet 1.6.2023 alkaen:

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Matkapalvelukeskuksen palvelut ovat nopeasti asiakkaiden saatavilla ja kuljetuksen voi varata myös etukäteen. Matkan voi tilata puhelimitse, Sote Kyyti -sovelluksella ja/tai nettilomakkeella.

Katso myös nämä