Siirry sisältöön

Palveluseteli on yksi tapa tarjota kuntalaisille palveluita kuntayhtymän oman tuotannon ja kuntayhtymän ostaman palvelun lisäksi.

Palvelusetelin käytöstä säännellään laissa sosiaali- ja terveyshuollon palvelusetelistä, jonka tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palveluntuotantoa sekä edistää kuntien ja kuntayhtyminen, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.

Palveluseteli on käytössä seuraavissa Soiten palveluissa:

 • Fysioterapiapalvelut
 • Hammashoito
 • Green Care työtoiminta
 • Jalkahoitopalvelut
 • Lymfaterapiapalvelut
 • Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen
 • Puheterapiapalvelut
 • Päihdepalveluiden asumispalvelu
 • Toimintaterapiapalvelut
 • Vaikeavammaisten palveluasumisen palveluseteli
 • Vammaispalvelut / Henkilökohtainen apu
 • Vanhuspalvelut / Tilapäinen kotihoito

Soiten hankintatoimisto koordinoi kuntayhtymän palvelusetelitoimintaa. Hankintatoimistoon voi olla yhteydessä liittyen yleisiin prosessuaalisiin ja juridisiin asioihin. Palveluseteleistä käytännön tasolla vastaavat kuntayhtymän asianomaiset palvelualueet. Nämä palvelualueet vastaavat käytännön palvelusetelitoimintaa koskeviin tiedusteluihin.

Palvelusetelin sääntökirjat