Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Etähoidon tiimistä ammattilainen ottaa yhteyden tablettiin aina sovittuna aikana. Ennakkoon sovitaan myös toimet, joita kuvapuhelinyhteyden aikana tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Kuvapuhelinyhteyden kautta asiakasta voidaan ohjata toimissa, joihin hän ohjauksen avulla kykenee, esim. lääkkeen oton seuraaminen, verensokerin mittaaminen, ruoan lämmittäminen, ravitsemuksen seuraaminen, muu ohjaus sekä kuntoutus.

Etähoito voi olla osa asiakkaan kotihoitoa tai ainoa tukimuoto. Kotihoidon ammattilaiset arvioivat huolellisesti voiko kotikäynnin korvata videoyhteydellä.

Etähoitopalvelun avulla myös omaisella on mahdollisuus ottaa yhteys asiakkaaseen. Yhteen tablettitietokoneeseen voidaan yhdistää viisi omaisliittymää.

Vuonna 2021 Soiten kotihoidossa on kuvapuhelin asiakkaita noin 100. Kuvapuhelinkäyntejä toteutetaan hieman vajaa 3000 käyntiä kuukaudessa ja niiden osuus kaikista kotihoidon käynneistä on noin 5%.

Digihoito ei ole ikäkysymys

Etähoidon asiakkaiden ikähaitari on 20-100 vuoden välillä. Tänään 30.6. 100 vuotta täyttävä Linda Kalliokoski on yksi Soiten etähoidon tyytyväinen asiakas. Tällä hetkellä etähoito on halsualaisrouvan ainoa käyttämä kotihoidon palvelumuoto. Itse palvelun käytön hän on kokenut helpoksi.

Kyllä tämä nyt ainakin riittää ja sopii minulle. Eikä sen käyttäminen ei vaadi erityisiä taitoja – koskettaa vain laitetta!

Kalliokosken mukaan digihoito ei ole ikäkysymys. Hänen omat kokemukset etähoidosta ovat olleet hyviä.

Kaikki hoitajat ovat mukavia ja pitävät hyvää huolta. He muistuttavat lääkkeenotosta ja huolehtivat että olen syönyt.

Linda Kalliokoski
100-vuotias Linda Kalliokoski on kokenut etähoidon tukevan kotona asumista.

 – Kyllä tämä nyt ainakin riittää ja sopii minulle, Kalliokoski toteaa.

Lääkeautomaatti huolehtii lääkkeenotosta

Toinen Soiten kotihoidon etäpalveluista on lääkeautomaatti, joka avustaa kotihoidon asiakasta ottamaan lääkkeet oikeaan aikaan lääkärin määräämällä tavalla. Puhuva lääkeautomaatti muistuttaa asiakasta lääkkeenotosta ja antaa oikeat lääkkeet valmiiksi esiavatussa pussissa.

Mikäli lääke jää ottamatta, automaatti nielaisee lääkepussin säiliöön ja lähettää ilmoituksen kotihoitoon ottamattomasta lääkkeestä. Lääkeautomaatin myötä asiakkaan lääkkeidenotto helpottuu ja itsenäisyyden – sekä oman elämän hallinnan tunne kasvaa.

Lääkkeenottoaikojen vakiintumisen myötä myös asiakkaan vointi usein paranee. Lääkeautomaatti on käytössä noin 130:llä kotihoidon asiakkaalla.

Kirjoittanut VideoVisit- ja lääkeautomaattihoitaja Miia Konu.

Katso myös nämä