Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soite on mukana monissa kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Kehittäminen ja tutkiminen ovat osa hyvin toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon arkea. Niillä tavoitellaan viime kädessä aina parempia palveluja. 

Vuosien valmistelun ja vaikuttamistyön jälkeen sosiaalihuoltoon tuli viimein vuonna 2020 käyttöön valtion tutkimusrahoitus, jonka myötä Kokkolan yliopiskeskus Chydenius osallistuu kolmeen Jyväskylän yliopiston alaiseen tutkimushankkeeseen. Ei hullummin pieneltä sosiaalityön tutkijaryhmältämme. 

Soite on innolla mukana näissä tutkimushankkeissa niin toimijana kuin tutkimusalueena. Hankkeissa tutkitaan tukihenkilö- sekä tukiperhetoimintaa lapsi- ja perhesosiaalityössä ja aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuutta. Kolmantena hankkeena rahoitusta sai rakenteellisen sosiaalityön tutkimus- ja toimintamallin kehittäminen eli MoRa-hanke.

Mikä MoRa?

MoRa-hankkeessa halutaan tunnistaa sosiaalisten ongelmien rakenteellisia syitä ja vaikuttaa niihin kansalaisten elinoloja ja hyvinvointia edistävällä tavalla. Kolmella tutkimuspaikkakunnalla rakenteellisen sosiaalityön toimintamallia tarkastellaan toimijaryhmittäin. Soiten lisäksi tutkimusta tehdään Jyväskylässä ja Lapualla. Lisäksi valtakunnallisella kyselyllä kartoitetaan rakenteellisen sosiaalityön nykytilaa.

Hankkeen koko nimi Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa kertoo, että tavoite on tulevaisuudessa ja uusien hyvinvointialueiden työssä. Tavoitteena on uudenlainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli, jossa sosiaalityötä kehitetään asiakkaiden, kansalaisjärjestöjen, sosiaalityöntekijöiden, sosiaalijohdon sekä poliittisten päättäjien kanssa yhteistyönä. 

Tavoitteena on:

1) tuottaa tietoa palveluja käyttävien asiakkaiden/kansalaisten hyvinvoinnista

2) välittää tätä tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi 

3) edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta ja kansalaisten hyvinvointia.

Sosiaalityön ja -ohjauksen työntekijät kohtaavat monia kansalaisia, asiakkaita ja heidän sidosryhmiään. Yksilön asioiden lisäksi tietoa kertyy myös siitä elinympäristöstä, joka vaikuttaa yksilöiden elämään. Soiten sosiaalityön väen kanssa puhumme usein siitä, mitkä ilmiöt kulloinkin näyttäytyvät asiakastyön kautta. Yksittäisten ihmisten auttaminen on keskeinen osa työtä ja kaikille pyritään löytämään omat ratkaisut. Kuitenkin usein tuntuu, että nämä toimet eivät riitä tai nämä samat asiat toistuvat. Näihin asioihin Soiten sosiaalihuolto toivoo tutkimuksen ja yhteistyön tuloksena saavansa toimintamallin, jolla kehittämiskohteet ”siivilöidään” paremmin esiin. 

Tässä tutkimuksessa tutkijat eivät istu vain kammioissaan, vaan vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen on tärkeä osa tutkimusta.

 

Monitoimijainen rakenteellinen sosiaalityö ei ole vain työntekijöiden asia. On tärkeää, että työssä ovat mukana asiakkaat, järjestöt ja poliittiset päättäjät. Järjestöt toimivat ”ilmapuntareina” aistien sitä, miten ihmisillä menee ja millaiseen toimintaa pitää panostaa. Päättäjät tarvitsevat tietoa siitä, mikä on esimerkiksi kasvavien kustannusten takana. Usein kysymys kuuluu, mitä pitää tehdä? Miksi hyvinvointia ei riitä kaikille kattavista palveluista huolimatta? 

Uudella hyvinvointialueella tarvitsemme tietoa hyvinvoinnin tilasta alueella. Vaikka kunnat vastaavat jatkossakin kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, hyvinvointialueiden tehtävänä on tukea kuntia siihen liittyvässä työssä. Myös sosiaalityön ammattilaiset ja toimijat tarvitsevat toimintamallia, jotta rakenteellinen työ ei jää kiireisen auttamistyön jalkoihin. 

Rakenteellinen työ osaksi sosiaalityötä

MoRa on tehnyt Soitessa sosiaalityön ammattilaisten haastatteluja, asiakasryhmän haastattelun ja valtakunnallisena kyselytutkimuksen kaikille sosiaalityöntekijöille. Lisäksi Soiten hallituksen jäsenistä koottu ryhmä on osallistunut poliittisille päättäjille suunnattuun haastatteluun. Olemme siis antaneet jo monipuolisen panoksen tutkimukselle.  

Osallistuin Soiten sosiaalityön johtajien haastatteluun. Kokemus oli yhteisöllinen ja innostava, vaikka kysymykset tuntuivat aluksi haastavilta. Koin oivalluksia haastattelun aikana ja tärkeää oli asettua miettimään tätä asiaa rauhassa. Totesimme yhdessä, että jatkossa meidän täytyy keksiä keinot, miten saamme rakenteellisen työn paremmin eläväksi osaksi Soiten sosiaalityötä. 

Toimintamalli hyvinvointialueen käytännöksi 

Marraskuussa 2021 toteutuu tutkijoiden kanssa yhteinen seminaari Soitessa.  Tarkoituksena on jakaa tietoja tutkimukseen osallistuville toimijoille. Seminaari keskittyy ensimmäisen vaiheen tuloksiin ja rakenteellisen sosiaalityön paikallisen monitoimijaisen mallin työstämiseen. 

Tutkimus kestää vuoden 2022 loppuun päättyen sopivasti siihen, kun Soitesta tulee hyvinvointialue.  Toimintamalli on tarkoitus juurruttaa uusien maakunnallisten hyvinvointialueiden käytäntöihin yhdessä hankkeen osatoteuttajina toimivien Keski-Suomen ja Pohjalaismaakuntien sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. 

Meillä on puolitoista vuotta aikaa osallistua aktiivisesti hankkeeseen ja seurata tutkijoiden työtä. Tässä tutkimuksessa tutkijat eivät istu vain kammioissaan, vaan vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen on tärkeä osa tutkimusta. Se kuvastaa minusta yhtä rakenteellisen sosiaalityön periaatetta – pitää toimia ihmisten keskellä ja kuulla heidän asiansa. Meille soitelaisillehan se sopii!

Tarja Oikarinen-Nybacka

sosiaalijohtaja

Katso myös nämä