Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Vaten tehtävät ja toimivalta

Vaten valmistelee uuden organisaation hallinnon järjestämistä koskevaa päätöksentekoa. Lisäksi se vastaa valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta. Vaten valmisteltaviksi tulevat esimerkiksi henkilöstön ja sopimusten siirtoa koskevat ratkaisut sekä hyvinvointialueen johtamis- ja organisaatiorakenteen valmistelun käynnistäminen.

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi korostaa valmistelutoimielimen vastuun pitävän sisällään lähinnä hyvinvointialueen rakentamiseen liittyviä teknisiä asioita ja hallinnollista valmistelutyötä. Vaten työskentelyyn osallistetaan laajasti yhdistyvien organisaatioiden henkilöstöä ja vastuuvalmistelijat tulevat nykyisistä organisaatioista niin, että varmistetaan riittävän laaja asiantuntijanäkemys valmistelussa. Hyvinvointialueen strategiset linjaukset jäävät tammikuussa 2022 valittavan aluevaltuuston tehtäväksi.

Jäsenet

Keski-Pohjanmaan väliaikainen valmistelutoimielin koostuu 9.8.2021 alkaen seuraavista asiantuntevista viranhaltijoista:

Sairaanhoitopiiri & sosiaali- ja perusterveydenhuolto:

  • Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi (pj) (varajäsen hallintolakimies Vilma Kiilunen)
  • Muutosjohtaja Eija Kellonkoski-Kari (varajäsen hankintajohtaja Anne Harjunpää)
  • Talousjohtaja Pasi Hämäläinen (varajäsen talouspäällikkö Tiina Högnabba)
  • Henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä (varajäsen toimialuejohtaja Andreas Blanco Sequeiros)
  • Tietohallintojohtaja Mika Kivelä (varajäsen pelastuspäällikkö Jukka Kangasvieri)

Kehitysvammahuollon erityishuoltopiiri:

  • Toimialuejohtaja Tanja Witick (varajäsen palvelualuejohtaja Sari Valkama)

Pelastustoimi:

  • Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen (varapj) (varajäsen pelastuspäällikkö Jouni Leppälä)

Katso myös nämä