Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Rakenneuudistus-hanketta on täydennetty uusilla kehittämiskohteilla ja Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen osalta on käynnistetty täydentävän valtionavustushaun valmistelu. Soite 2.0 kokonaisuuteen on tulossa henkilöstörekrytointeja useisiin eri hanketehtäviin.    

Soite 2.0 etenee hankkeissa

Soite 2.0 ja KP Työkyky -hankkeen ohjausryhmä kokoontui kolmanteen ohjausryhmän kokoukseen 25.8.2021. Elokuuhun mennessä kehittäminen Rakenneuudistus-hankkeessa oli edennyt pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Kesän alussa arvioitiin, että hankkeen kehittämistyön tavoitteista oli toteutunut 40 %. Kesäkuun loppuun mennessä hankeaikaa oli kulunut 68 %, kun taas talouden toteuma oli 38 %. Syynä alhaiseen talouden toteumaan oli suunniteltua edullisemmat kustannukset sekä se, että alueellisen järjestämisen kehittämistoimet käynnistettiin vahvemmin vasta sote-järjestämislain hyväksymisen jälkeen.

Tulevaisuuden sote-keskus on edennyt osahankkeissa vaihtelevasti. Kesän alussa hankkeen kehittämistyön tavoitteista oli toteutunut 40 %. Tällöin Soite 2.0 Tulevaisuuden sote-keskuksen hankeajasta oli kulunut 40 %, mutta talouden toteuma oli vasta 21 %. Syynä oli vähäinen kokoaikainen hankehenkilöstön rekrytointi, Soiten oman henkilökunnan osa-aikaisen työn vähäinen työn toteutuminen muun muassa koronatilanteen vuoksi ja ammattitaitoisen sijaishenkilöstön rekrytointihaasteiden vuoksi. Tilanteen korjaamiseksi uusia hanketyöntekijöiden rekrytointeja on tulossa muun muassa koordinoimaan osahankkeiden yhteensovittamista ja monipalveluprosessiin.

Kokonaisuus täydentyy edelleen

Soite 2.0 Rakenneuudistus-hankkeen suunnitelmaa on täydennetty uusilla kehittämiskohteilla kesän aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi esitetyt lisäkehittämiskohteet esityksen mukaisesti osaksi hanketta. Uusien kehittämiskohteiden toteutuksen valmistelu on käynnistynyt hankintamenettelyjen työstämisellä ja henkilöstörekrytoinneilla.

Tulevaisuuden sote-keskuksen täydentävä valtionavustushaku avattiin 16.8.2021. Avustuksella täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan käynnissä olevia hankekokonaisuuksia hyvinvointialueiden tilanteen mukaisesti. Täydentävä valtionavustushaku painottuu erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviin toimiin perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Soitessa haun painopistealueilla on kehittämistarpeita. Soite 2.0 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen yksi laajennusaihe on suun terveydenhuollon saatavuuden parantaminen.

Työkykyohjelma tukee uudistusta

Osatyökykyisten työttömien tukemiseen keskittyvä Työkykyohjelma tukee sote-rakenneuudistuksen toteuttamista. Työkykyohjelmassa luotava työkyvyn tuen palvelujärjestelmä koostuu pääosin sosiaali-, terveys-, työllisyys- ja kuntoutuspalveluista. Se koostuu omatoimipalveluista, yhteisöpalveluista, verkostopalveluista ja yhteistyöpalveluista. Syksyllä 2021 aloitetaan työkykykoordinaattori-koulutus Kuntoutussäätiön toteuttamana 20:lle sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Keski-Pohjanmaalla. Hanke on toteuttanut tuetun työllistymisen työhönvalmennusta toimintakeskusten yhteydessä. Lisäksi työhönvalmennusta tekeville työtoiminnan ohjaajille on annettu koulutusta.

Soite 2.0 ja KP Työkyky -hankkeen ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran joulukuussa 2021. Ryhmä toimii valtakunnallista sote-uudistusta Keski-Pohjanmaalla eteenpäin vievän Soite 2.0 hankekokonaisuuden ja tammikuussa 2021 käynnistyneen KP Työkyky -hankkeen ohjausryhmänä. Ohjausryhmää on täydennetty keväällä 2021 Kelan, TE-toimiston, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n ja Kruunupyyn kunnan edustajilla. 

Katso myös nämä