Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hyvinvointialuevalmistelu jatkuu VATE:n johdolla

Kokouksen aluksi VATE hyväksyi sille työjärjestyksen ja sopimuksen jäsenten työpanoksen siirtämisestä VATE:n käyttöön. Kokouksessa puheenjohtaja Minna Korkiakoski-Västi totesi VATE:n virkamiespohjaisen kokoonpanon olevan uudenlainen verrattuna perinteisiin toimielimiin. VATE:n toimikausi on lyhyt ja se keskittyy pääosin teknisiin valmistelutehtäviin. Jatkossa kokouksissa on mukana puhe- ja läsnäolo-oikeudella poliittisen seurantaryhmän puheenjohtajisto. Seurantaryhmä  nimetään 4.10.2021 Soiten valtuuston kokouksessa. Sen tehtävänä on seurata valmistelun etenemistä.

VATE-kokousten lisäksi VATE työskentelee viikoittain valmistelevissa työkokouksissa, joissa mukana myös varajäsenet, Soiten koordinaattorit, viestinnän edustaja sekä kutsuttuina eri asiantuntijatahot. VATE:n jäsenet toimivat vastuuvalmistelijoina kukin oman perustehtävänsä mukaisissa asioissa VATE:n tehtävissä. Vastuuvalmistelijat kokoavat omaa vastuualuettaan varten tarvittavia työryhmiä, joiden kokoonpanolla toteutetaan valmistelutyötä. Valmistelu tapahtuu puheenjohtajan ja VATE:n muutosjohtajan työnjohdossa.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla kootaan erilliset ryhmät varmistamaan integraation toteutuminen muun muassa tulevan organisaatiorakenteen, johtamisjärjestelmän ja hallintosäännön osalta. Toiminnallisten palveluprosessien kehittäminen jatkuu hankkeissa nykyisten toimiala- ja linjajohdon johdolla osana perustehtäviä. 

VATEn toiminnan rahoittaa valtio. Vuonna 2021 Keski-Pohjanmaan saama rahoitus on 364.775 euroa ja vuonna 2022 noin 1 miljoonaa euroa. VATE hyväksyi talousarvion, mutta sen käyttösuunnitelmaa tullaan tarkentamaan syksyn aikana.

Kokouksessa Soiten viestintäpäällikkö Suvi Melender-Lågland esitteli hyvinvointialueen valmisteluvaiheen viestintäsuunnitelman. VATE hyväksyi viestintäsuunnitelman ilman muutoksia. Viestintäsuunnitelma julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue jatkaa Soite-nimen alla, mutta Soiten brändiä tullaan uudistamaan tulevan hyvinvointialueen tarpeisiin.

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksena

1.1.2023 toimintansa aloittavalle uudelle hyvinvointialueelle henkilöstö siirtyy Soitesta, Pelastuslaitokselta, Kårkulla-kuntayhtymän kolmesta toimintayksiköstä sekä kuntien koulukuraattori- ja -psykologipalveluista. Henkilöstö siirtyy perustettavalle hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksena, ns. vanhoina työntekijöinä. VATE noudattaa yhteistoimintalain periaatteita.

Hyvinvointialue perustaa väliaikaisen yhteistoimintaelimen toimikautensa ajaksi. Yhteistoimintaelimessä tulee olemaan kolmen kunta-alan pääsopijajärjestön tasaedustus. 

Katso myös nämä