Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kokkolan pääterveysaseman vastaanotto toimii uuden toimintamallin pilottina ja siellä uudenlainen toiminta käynnistyy 1.3.2022 alkaen. Asiakkaille uusi toimintamalli näkyy siten, että hoito aloitetaan heti ensimmäisestä kontaktista ja Kokkolan pääterveysaseman asiakkaat jaetaan eri tiimeihin. Asiakas ohjataan heti ensikontaktissa oikealle ammattilaiselle, mikä tekee asiakkaan hoitopolusta selkeän ja säästää ammattilaisten aikaa, eikä asiakkaan tarvitse kertoa asiaansa uudelleen toiselle ammattilaiselle.

Kokkolan pääterveysaseman palveluiden piiriin kuuluvat asiakkaat jaetaan sukunimen alkukirjaimen mukaan kolmeen eri tiimiin. Jokaiselle tiimille tulee käyttöön oma puhelinnumero, jolloin jatkossa asiakas voi ottaa yhteyttä suoraa omaan tiimiinsä. Ensimmäisessä puhelussa puhelu ohjautuu valinnan perusteella oikeaan tiimiin. Yhteydenoton voi tehdä myös sähköisesti Soiten Omahoito-palvelusta lähettämällä vastaanotolle viestin. Asiakas voi ohjautua vastaanottopalveluihin myös päivystysapunumeron tai Omaolo-palvelun kautta.

Mikäli asiakkaan terveydentila sitä edellyttää, nimetään hänelle jatkossa oma vastuutyöntekijä, joka voi olla lääkäri tai hoitaja (mm. jos asiakkaalla on useita diagnooseja tai pitkäaikaissairauksia, jotka eivät ole hoitotasapainossa). Asiakkaan halu ja oma motivaatio ohjaa myös vastuutyöntekijäksi ryhtymistä. Pitkässä hoitosuhteessa ammattilainen tuntee asiakkaansa, mikä nopeuttaa asian käsittelyä sekä parantaa hoidon jatkuvuutta ja laatua.

Vastaanoton tiimeissä työskentelee hoitajia ja lääkäreitä. Yhteistyössä heidän kanssaan toimii jatkossa myös fysioterapeutteja, psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä, jotka ovat tiimin käytettävissä osan viikosta. Näin turvataan asiakkaan kokonaisvaltainen hoito.

Pyydämme, että mikäli mahdollista asiakkaat varaisivat kiireettömiä vastaanottoaikoja kontrollikäynnille tms. vasta maaliskuun puolella, helmikuun lopun sijaan. Aikoja on saatavilla nyt muutosvaiheessa aiempaa vähemmän.  

Taustaa

Valtakunnallisen sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta, hoitoon pääsyä ja turvata yhdenvertaiset palvelut kaikille. Palvelukanavia monipuolistetaan hyödyntäen digitaalisia palveluita ja tavoitteena on, että asiakas saa palvelun yhdellä yhteydenotolla. Palveluiden kehittämisellä haetaan parempaa laatua ja vaikuttavuutta.

Perusterveydenhuollon tehtävänä on hoitaa koko väestön terveyttä. Rajalliset resurssit on käytettävä vastuullisesti ja tasapuolisesti. Tämä toteutuu silloin, kun asiakkaalle tarjotaan ensikontaktissa hänen palvelutarvettaan parhaiten vastaava palvelu ja hänet ohjataan alusta alkaen oikealle ammattilaiselle.

Soitessa on valmisteltu terveyskeskuksen vastaanottojen uutta toimintamallia jo pidempään ja mallista on hiottu alueelle sopiva ratkaisu. Kehittämisessä on hyödynnetty muissa terveyskeskuksissa testattuja ja hyväksi todettuja toimintamalleja. Kehittämistyötä on tehty osana valtakunnallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Katso myös nämä