Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soitessa käynnistyy tällä viikolla tyräpotilaan digihoitopolun pilotti. Terveyskylän digihoitopolulla potilas saa tietoa erilaisista tyristä, niiden hoitomuodoista ja tukea omahoitoon. Potilas voi olla yhteydessä viesteillä hänen hoitoaan suunnittelevaan ammattilaiseen, saada tietoa leikkauksestaan ja hoidostaan sekä löytää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Digihoitopolulla voivat asioida potilaat, joilla on todettu vatsa-alueen tyrä. Tyräpotilaan digihoitopolku avataan saapuneen lähetteen perusteella. 

Kyseessä on toinen Soitessa käyttöönotettu digihoitopolku. Tällä hetkellä Soitessa on käytössä sepelvaltimopotilaan digihoitopolku, johon liitetään kaikki Soiten alueen sepelvaltimotautipotilaat, joiden katsotaan hyötyvän digihoitopolusta. Digihoitopolut ovat uusi ohjauksen ja neuvonnan työkalu ja toimintamalli, jolla voidaan hoitaa potilaita tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta. Digihoitopolku ei ole tarkoitettu akuutin tilanteen hoitoon, vaan polkuja hyödynnetään asiakkaan neuvontaan, ohjaukseen ja seurantaan. Digihoitopolun tarkoituksena on tukea potilasta itsehoidossa ja mahdollistaa yksilöllinen hoidon suunnittelu ja toteutus. 

Soitessa käyttöönotettavat digihoitopolut valitaan asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti. Digihoitopolulla hoidetaan muun muassa pitkäaikaissairauksia sairastavia tai pidempiaikaista seurantaa tarvitsevia potilaita. Tämän lisäksi digihoitopolkua voidaan hyödyntää myös toimenpiteeseen tai tutkimukseen tulevien potilaiden ohjauksessa ja neuvonnassa. Polut soveltuvat myös sosiaalipuolelle tai esimerkiksi vammaispalveluihin.  

Terveyskylän käyttöönotto on osa Soite 2.1 hankekokonaisuutta. Tarkoituksena on digihoitopolkujen porrastettu käyttöönotto, jossa tuetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä integraatiota. Voit tutustua Terveyskylään osoitteessa www.terveyskyla.fi.  

Katso myös nämä