Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ett pilotprojekt om digital vårdväg för patienter med bråck startar den här veckan i Soite. På Hälsobyns digitala vårdväg får patienten information om olika slags bråck, sätten att behandla dem och stöd för egenvård. Patienten kan vara i kontakt via meddelanden med den yrkesutbildad person som planerar hens vård, få information om sin operation och vård och hitta svar på vanliga frågor. Patienter som konstaterats ha ett bråck i bukens område kan uträtta ärenden på den digitala vårdvägen. Den digitala vårdvägen för en patient med bråck öppnas utifrån en remiss. 

Det är fråga om den andra digitala vårdvägen som tagits i bruk i Soite. För närvarande har Soite i bruk en digital vårdväg för patienter med kranskärlssjukdom som alla patienter med kranskärlssjukdom i Soites område som anses ha nytta av den digitala vårdvägen ansluts till. De digitala vårdvägarna är ett nytt verktyg och en ny verksamhetsmodell för handledning och rådgivning. Med hjälp av dem kan man vårda patienter jämlikt oberoende av hemort. Den digitala vårdvägen är inte avsedd för vård i en akut situation, utan vårdvägarna utnyttjas för rådgivning, handledning och uppföljning för klienter. Syftet med den digitala vårdvägen är att stödja patienten i egenvården och att möjliggöra planering och genomförande av individuell vård. 

De digitala vårdvägarna som tas i bruk i Soite väljs utifrån de behov som finns i klientgrupper. På den digitala vårdvägen vårdas bland annat patienter med långtidssjukdomar och patienter som behöver uppföljning en längre tid. Den digitala vårdvägen kan dessutom också utnyttjas för handledning och rådgivning för patienter som ska komma för ingrepp eller undersökning. Vårdvägarna lämpar sig också för socialservicen eller till exempel handikapptjänsterna.  

Ibruktagandet av Hälsobyn är en del av projekthelheten Soite 2.1. Meningen är att de digitala vårdvägarna tas i bruk stegvis och genom dem stöder man integrationen mellan primärvården och specialsjukvården. Du kan bekanta dig med Hälsobyn på adressen www.terveyskyla.fi/sv.  

Ta en titt också på dessa