Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta RRF-Keski-Pohjanmaa -hankkeelle noin 6,6 miljoonaa euroa vuosille 2023-2025. Hanke liittyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta Next Generation EU -elpymisvälineestä. Kehittämisraha on 100 % eikä siihen sisälly omavastuuosuutta.

RRF-Keski-Pohjanmaa valtionavustushankkeen tavoitteena on vauhdittaa Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen COVID-19-pandemiasta toipumista vahvistamalla palvelujen saatavuutta ja lisäämällä kustannusvaikuttavuutta. Palvelujen saatavuutta lisätään resursoimalla määräaikaisesti henkilöstöä purkamaan hoitojonoja suun terveydenhuoltoon, perhekeskuspalveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja sekä digi- ja etätyövälineitä.

Hankkeen pääkohderyhmiä ovat laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat, potilaat ja työntekijät sekä erityisesti heikossa ja haavoittumassa asemassa olevat asiakas- ja potilasryhmät, oppilas- ja opiskeluhuolto, kokemusosaajat sekä alueen kunnat ja järjestöt.

Katso myös nämä