Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kulttuurihyvinvoinnin tilaa Keski-Pohjanmaalla ja Soiten hyvinvointialueella on arvioitu vuoden 2023 aikana. Näitä arviointeja on käytetty kulttuurihyvinvointityön tulevien vuosien tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa.

Keski-Pohjanmaan maakunnallisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on kuvata ne tavoitteet, jotka maakunnassa asetetaan lähivuosien kulttuurihyvinvointitoiminnalle. Tavoitteena on, että alueen kunnat ja kulttuuritoimijat huomioivat suunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet, sekä soveltavat niitä toimintansa suunnittelussa.

Suunnitelmaa varten on koottu näkemyksiä taiteen, kulttuurin ja hyvinvointityön ammattilaisilta Keski-Pohjanmaalla.

Nykytila-analyysin pohjalta on Keski-Pohjanmaan maakunnan ja hyvinvointialue Soiten alueelle asetettu kulttuurihyvinvointitoimintaan liittyviä tavoitteita ja toimenpide-esityksiä, jotka jakaantuvat kolmelle painopistealueelle:

  1. Rakenteet ja suunnitelmallisuus
  2. Yleisen kulttuurihyvinvoinnin kehittäminen
  3. Suunnattavien kulttuurihyvinvointipalveluiden kehittäminen

Keski-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa voi kommentoida 31.1.2024 saakka:

Soitessa kartoitettiin asiakkaiden ohjausta kulttuuritoimintaan

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten henkilöstölle toteutettiin loka-marraskuussa 2023 kysely asiakkaiden ohjaamisesta kuntien, järjestöjen ja seurakuntien hyvinvointia ja terveyttä edistäviin palveluihin. Kyselystä saatiin myös tietoa siitä, miten Soitessa ohjataan kulttuuripalveluihin. Kyselyyn vastasi 220 Soiten työntekijää.

Yli puolet vastanneista ohjasi asiakkaita johonkin kunnan, järjestön tai seurakunnan palveluun kuukausittain tai useammin ja kulttuuripalveluun tai toimintaan ohjasi noin joka neljäs vastanneista. Vastanneista 9 % ohjasi päivittäin, 26 % viikoittain, 22 % kuukausittain ja 30 % harvemmin kuin kuukausittain kuntien, järjestöjen tai seurakuntien hyte-toimintaan. Lähes yksi neljästä eli 24 % vastanneista ohjasi asiakkaan kulttuurihyvinvoinnin ja kulttuuriharrastamisen tuen palveluihin ja toimintaan.

Katso myös nämä