Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet överfördes i början av år 2023 i hela Finland från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena. Syftet med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet är att trygga likvärdig service i alla områden, att minska skillnaderna i välfärd och hälsa och att dämpa kostnadsökningen. Ur klienternas synvinkel syns reformen i sinom tid som förbättrad service, men inledningsvis torde det inte märkas av stora förändringar. 

I Mellersta Österbotten innebar vårdreformen att till samma organisation övergick:

 • enheterna i samkommunen Soite med undantag av Kronoby
 • från Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk funktionerna i Mellersta Österbottens område
 • tre funktionshinderserviceenheter från Kårkulla samkommun
 • samt en del av personalen i kommunerna och städerna i Mellersta Österbotten (t.ex. skolkuratorer, skolpsykologer och matförsörjningspersonal).

Namnet Soite som är bekant från samkommunen används som varumärkesnamn också i Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Klart vi kan är vårt löfte till dig, till mig och till oss.

Det är ett mål och en attityd som vi strävar efter tillsammans på olika sätt.

Klart vi kan:

 1. Vi trivs.
 2. Vi lyckas!

För klienter och boende i området innebär löftet välbefinnande, en bra och lycklig vardag och att den boende är verksam och aktiv.

Löftet till hela landskapet återspeglas i områdets välmående, tillväxt och utveckling samt samarbete.

För medarbetaren yttrar löftet som en stark yrkesstolthet och en känsla av sammanhållning – det är trivsel på jobbet och en bra vardag på jobbet.

På hela Soites nivå är vårt löfte en hälsosam arbetskultur, välmående människor, en kultur av utveckling och försök och samarbete med andra.

Soite består av de åtta kommunerna i Mellersta Österbottens landskap vars sammanlagda befolkningsunderlag är cirka 68 000 personer. I praktiken är dock Mellersta Österbottens centralsjukhus som producerar Soites specialsjukvård det närmaste jourhavande sjukhuset för ungefär 200 000 invånare. Mellersta Österbottens välfärdsområde fungerar i följande kommuner:

 • Halso
 • Kannus
 • Kautby
 • Karleby
 • Lestijärvi
 • Perho
 • Toholampi
 • Vetil

I Soite arbetar 4 000 arbetstagare samt 300 personer i avtalsbrandkårer.

Strategin 2022-

Visionen för Mellersta Österbottens välfärdsområde är att vara Finlands mest välfungerande välfärdsområde. Missionen är välbefinnande, hälsa och trygghet – för individen.

Soites verksamhet och utvecklingsarbete baserar sig på våra värden som är:

 • Ett värdesättande bemötande
 • Mod
 • Säkerhet
 • Delaktighet
 • Verkningsfullhet
 • Likvärdighet

Soites verksamhet och administration baserar sig på följande strategiska mål:

 • Starka bastjänster och ett jourhavande centralsjukhus i området
 • Välbefinnande, hälsa och trygghet genom samarbete i Mellersta Österbotten
 • Proaktiva, likvärdiga och smidiga servicekedjor som stöd i människans vardag
 • Verkningsfullhet genom ett gott ledarskap och genom lösningar som är hållbara både mänskligt och ekonomiskt
 • En välmående och kunnig personal

Likvärdighet i Soite

Likvärdighet i de social- och hälsovårdstjänster som patienter och kunder behöver innebär att alla som är i behov av hjälp eller stöd inte bemöts sämre än någon annan av någon personlig orsak. Hen ställs inte av en sådan orsak i en sådan position att hen går miste om den bedömning, behandling, rehabilitering eller vägledning hen behöver. I Soite är målet en icke-diskriminerande verksamhetskultur baserad på genomskinlighet. Mer information i Soites jämställdhetsplan:

Ta en titt också på dessa