Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelutoimielin kokoontui keskiviikkona 20.10.2021. Ensimmäistä kertaa paikalla oli myös valmistelutyötä seuraavan poliittisen seurantaryhmän puheenjohtajisto: Sari Innanen (pj.), Boris Nygård (1.vpj.) ja Matti Mustajärvi (2. vpj.). Kokous järjestettiin hyvässä yhteishengessä.

VATE osallistuu aluevaalien järjestelyihin  

VATE nimitti aluevaalilautakunnan sihteeriksi Minna Korkiakoski-Västin ja varahenkilöksi Eija-Liisa Heikkilän sekä tekniseen sihteeristöön johdon sihteeri Piia Anderssonin ja varalle va. hallintosihteeri Mia Lukkarilan. Aluevaalilautakunnan tehtävänä on tehtävänä aluevaalien ehdokasasettelun ja vaalituloksen vahvistaminen. VATE:n päätöksellä aluevaalilautakunnan kokouksesta palkkio määräytyy samalla tavalla kuin Soiten hallituksen tai valtuuston kokouksissa.Laboratoriopalveluiden järjestäminen hyvinvointialueella

VATE hyväksyi osaltaan selvitystyön Pohjois-Suomen laboratoriokeskus NordLabin toiminnan uudelleen järjestämiseksi. Nykymuodon ongelmana on, että uusi lainsäädäntö ei tunnista usean hyvinvointialueen omistamaa liikelaitoskuntayhtymää.  Vaihtoehtojen selvittämiseksi NordLabin jäsenet ovat todenneet selvitystyön tarpeelliseksi. 

Selvityksessä toteutusvaihtoehdoiksi ovat valikoituneet hyvinvointiyhtymä, in-house-yhtiö, osuuskunta sekä yhtymän purkaminen ja toiminnan siirtäminen hyvinvointialueille. Selvitystyö tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä poliittisen seurantaryhmän ohjauksessa. Lopulliset päätökset tehdään hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa.  

Hyvinvointialueen ICT-muutostoimiin haetaan valtionavustusta

VATE päätti hakea hyvinvointialueen ICT-muutostoimiin valtionavustusta vuosille 2021–2026.  Valtionavustusta haetaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen avustushakemusta valmistelleiden asiantuntijoiden esityksen mukaisesti. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue voi olettaa alueelle myönnettävän ICT-muutosrahoituksen kokonaismääräksi ensimmäisen vaiheen haussa noin 2–2,5 milj. euroa.

Yhteistoiminnan käynnistäminen hyvinvointialueen väliaikaishallinnossa 

Väliaikainen valmistelutoimielin nimesi kokouksessa henkilöstön ja työnantajan edustajat väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen. Henkilöstön siirto kuntayhtymiltä ja kunnilta hyvinvointialueelle edellyttää, että luovuttaja, väliaikaishallinto ja luovutuksensaaja käyvät lain mukaiset yhteistoimintamenettelyt. 

Perustetun väliaikaisen yhteistoimintaelimen toimintakaudella korostuvat henkilöstötiedon keruuseen valmistautuminen sekä sitä koskevat menettelyohjeet luovuttavissa ja vastaanottavissa organisaatioissa ja mahdollisen valmisteluhenkilöstön yhteistoimintakäsittelyä vaativat asiat. Henkilöstöryhmillä on oikeus osallistua poliittisen seurantaryhmän kokouksiin. Väliaikainen toimielin toimii hyvinvointialueen pysyvän yhteistoimintaelimen perustamiseen saakka.

Henkilöstön edustajiksi pääsopijajärjestöistä nimettiin: 

JUKO

Mervi Visti (varalla Satu Seppelin-Kivelä)

Miia Hyytinen-Oinas (varalla Kaarina Röning)

JAU

Markku Kaakko (varalla Irja Kaunisto)

Jaana Heikell (varalla Johanna Ojanperä)

Sote ry: 

Eeva Hakala (varalla Matti Markkanen)

Toni Korkiala (varalla Markku Väli-Harju)

Työantajan edustajiksi VATE valitsi toimielimestä seuraavat henkilöt: 

Minna Korkiakoski-Västi (pj.) 

Jaakko Pukkinen (vpj.)  

Eija-Liisa Heikkilä  

Andreas Blanco Sequeiros  

Katso myös nämä