Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Valittavien valtuutettujen määrä

Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon 59 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022 – 31.5.2025. Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen aluevaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Ehdokasasettelu

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.12.2021 ennen kello 16.00.

Puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaita saa olla enintään valittavien valtuutettujen 1,25 -kertainen määrä eli Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella 73.

Ehdokashakemuksen sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskevien ilmoitusten sisällöstä säädetään vaalilain 143 h – 143 k §:ssä. Ehdokasasettelussa tarvittavia lomakkeita on saatavana muun muassa oikeusministeriön verkkosivuilta:

Aluevaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset kokouksessaan 20.12.2021. Vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä tai oikaistava yllä mainittuja asiakirjoja viimeistään keskiviikkona 22.12.2021 ennen klo 16.00. Vaalilain 40 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ehdokkaan poistamisesta ja ehdokashakemusten peruutukset vaaliasiamiesten on toimitettava aluevaalilautakunnalle viimeistään torstaina 23.12.2021 ennen kello 12.00.

Ehdokashakemusten jättäminen

Aluevaalilautakunnan puolesta yllä mainitut asiakirjat ottavat vastaan aluevaalilautakunnan sihteerin Minna Korkiakoski-Västin puolesta sihteeristö Piia Andersson ja Mia Lukkarila seuraavasti:

Paikka ja käyntiosoite: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Hallintorakennus B3, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola

Ajankohdat:

–          torstaina 9.12.2021 klo 12.00 – 14.00,

–          maanantaina 13.12.2021 klo 9.00 – 11.00 ja 13.00 – 16.00 sekä

–          tiistaina 14.12. 2021 klo 9.00 – 11.00 ja 13.00 – 15.59.

Vaaliasiamiesten toivotaan ilmoittavan ennakkoon tuloaikansa aluevaalilautakunnan sihteereille viimeistään 8.12.2021, puh. 040 806 5085 piia.andersson@soite.fi  tai puh. 040 141 6409 mia.lukkarila@soite.fi .

Asiakirjat voi lähettäjän vastuulla toimittaa myös postitse osoitteella: Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta, Soite/Kirjaamo, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola.

Kokkola 3.12.2021 – Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta

Katso myös nämä