Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas

Vid det välfärdsområdesval som förrättas söndagen den 23 januari 2022 väljs det 59 fullmäktigeledamöter till välfärdsområdesfullmäktige i Mellersta Österbottens välfärdsområde för mandatperioden 1.3.2022 – 31.5.2025. För fullmäktigeledamöterna väljs ersättare av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti och gemensam lista i välfärdsområdesvalet ett lika stort antal som antalet ledamöter, dock minst två. En ledamot som blivit vald i egenskap av kandidat för en valmansförening utanför de gemensamma listorna har ingen ersättare.

Kandidatuppställning

Ett valombud för ett parti, en gemensam lista eller en valmansförening ska lämna in kandidatansökningarna och anmälan om partiernas eventuella valförbund och valmansföreningarnas gemensamma listor till välfärdsområdesvalnämnden för Mellersta Österbottens välfärdsområde senast före klockan 16 tisdagen den 14 december 2021.

Ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista får ställa upp ett antal kandidater som är högst 1,25 gånger så stort som det antal fullmäktigeledamöter som ska utses vid valet, det vill säga inom Mellersta Österbottens välfärdsområde 73.

Bestämmelser om innehållet i kandidatansökan samt meddelanden om valförbund och gemensam lista finns i 143 h-143 k § i vallagen. Blanketter som behövs för kandidatuppställningen finns bl.a. på justitieministeriets webbplats

Välfärdsområdesvalnämnden granskar kandidatansökningarna vid sitt sammanträde den 20 december 2021. Valombuden ska vid behov komplettera eller korrigera ovannämnda handlingar senast före kl. 16 onsdagen den 22 december 2021. Valombuden ska lämna in de anmälningar om strykning av kandidat och återtagande av kandidatansökan som avses i 40 § i vallagen till välfärdsområdesvalnämnden senast före klockan 12.00 torsdagen den 23 december 2021.

Inlämnande av kandidatansökan

Ovannämnda handlingar tas å välfärdsområdesvalnämndens sekreterare Minna Korkiakoski-Västis vägnar emot av sekreterarna Piia Andersson och Mia Lukkarila enligt följande: Ställe och besöksadress: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, Administrationsbyggnaden B3, Mariegatan 16-20, 67200 Karleby.

Tider då handlingar tas emot:

–  torsdagen den 9 december 2021 kl. 10.00 – 14.00

–  måndagen den 13 december 2021 kl. 9.00 – 11.00 och 13.00 – 16.00 samt

–  tisdagen den 14 december 2021 kl. 9.00 – 11.00 och 13.00 – 15.59.

Vi önskar att valombuden meddelar välfärdsområdesvalnämndens sekreterare på förhand senast den 8 december 2021 när de lämnar in sina handlingar, tfn 040 806 5085 piia.andersson@soite.fi  eller tfn 040 141 6409 mia.lukkarila@soite.fi.

Handlingarna kan på avsändarens ansvar också sändas per post till adressen: Välfärdsområdesvalnämnden för Mellersta Österbottens välfärdsområde, Soite/Kirjaamo/Registraturen, Mariegatan 16-20, 67200 Karleby.

I Karleby den 3 december 2021 – Välfärdsområdesvalnämnden för Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ta en titt också på dessa