Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelutoimielin kokoontui keskiviikkona  8.12.2021. Paikalla oli myös valmistelutyötä seuraavan poliittisen seurantaryhmän puheenjohtajisto.

VATE:n vuoden 2022 talousarvio

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi vuoden 2022 talousarvion. Arvio perustui valtion myöntämään hyvinvointialueiden toiminnan valmistelun rahoitukseen. Ennakkotietojen mukaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tullaan myöntämään 1.151.751 euroa hyvinvointialueen valmistelutyöhön. VATE tunnisti talousarviota tarkastellessa riskin, että rahoitus ei tule kattamaan kaikkia valmistelutyöhön liittyviä kustannuksia. VATE: n rahoitusta tukee Tulevaisuuden sote-keskus erillisrahoitus ja ICT-hankerahoitus.

Valmistelussa tarvitaan tietoa henkilöstöstä

Väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli tietojen luovutuksen yhteistoimintamenettelyä. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen lisäksi Kårkullan Kokkolan alueen yksiköt sekä opiskelijahuollon koulupsykologit ja -kuraattorit siirtyvät liikkeen luovutuksessa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöksi 1.1.2023 alkaen. Liikkeenluovutuksessa siirtyvät myös kuntien tukipalvelujen henkilöstö, joka hoitaa vähintään puolet työtehtävistä hyvinvointialueelle. Osa henkilöstöstä siirtyy Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Henkilöstön siirtymisen vastuuvalmistelijana VATE on pyytänyt kuntia ja kuntayhtymiä järjestämään organisaation sisäiset yhteistoimintamenettelyt siirtyvän henkilöstön henkilötietojen luovuttamista varten. VATE on esittänyt toiveen, että yhteistoimintamenettelyt olisi käsiteltynä tammikuun 2022 aikana.

Henkilö- ja palvelusuhdetietojen kerääminen on valmistelun etenemisen kannalta välttämätöntä ja ensimmäinen askel kohti liikkeenluovutusta. Tietoja tullaan tarvitsemaan muun muassa hyvinvointialueen henkilöstösuunnittelua varten. Kerättäviä tietoja ovat muun muassa nimi, henkilötunnus, palkkaustiedot, tehtävänimike, toimiala ja työnantajaorganisaatio. Lisäksi kerätään ennustetietoa henkilöstön kehityksestä kuten eläköitymisestä ja työaikasaldovelasta. Henkilötietoja käsittelevät raportointia varten VATE:n HR-valmisteluun osallistuvat vastuuvalmistelijat ja sihteeri.

Kehitysvammaisten erityishuolto hyvinvointialueen vastuulle

VATE kuuli selonteon hyvinvointialuevalmistelun etenemisestä ruotsinkielisen erityishuollon osalta. Tällä hetkellä Soiten alueella toimii kaksi erityishuoltopiiriä. Soite on vastannut suomenkielisten kehitysvammaisten erityishuollosta, kun taas Kårkulla on vastannut ruotsinkielisten kehitysvammaisten hoidosta. Hyvinvointialueella erityishuoltopiirit lakkaavat ja jatkossa kehitysvammaisten palveluista vastaa hyvinvointialue.

Paraisilla sijaitsevia Kårkullan asumispalveluita on hyödynnetty Kruunupyyn kunnan alueen asukkaille ja muutamille kokkolalaisille. Myös Kårkullan asiantuntijapalveluita on hyödynnetty säännöllisesti. Pääasiassa ruotsinkieliset kehitysvammaiset ovat saaneet erityishuollon palvelut Pietarsaareen toimintayksiköstä. Selonteon mukaan näiden palveluiden jatkuvuudesta on huolehdittava myös tulevaisuudessa.

Aluevaalit 2022

Aluevaalilautakunta on käynnistänyt toimintansa. Virallinen kuulutus vaaleista on annettu alueen lehdissä ja virallisella ilmoitustaululla. Ehdokaslistat tulee jättää aluevaalilautakunnalle viimeistään 14.12.2021 mennessä.  

Ehdokasasettelu vahvistetaan 23.12.2021 aluevaalilautakunnan kokouksessa. Aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Aluevaalilautakunta päättää toimintansa vahvistettuaan vaalien tulokset 26.1.2022. 

Katso myös nämä