Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kesällä 2020 rahoitusta sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamiseen, jotta voidaan taata yhdenvertainen sote-palvelujen saatavuus eri puolilla Suomea. Keski-Pohjanmaalla on kehitetty sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita  yhtenäisenä kokonaisuutena Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeen kanssa. Sote-uudistuksessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluiden järjestäminen kootaan hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Kehittämistyön avulla on valmistauduttu tähän muutokseen. Rakenneuudistushanke päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Kehittämistyötä tehty aktiivisesti

Kehittämistyössä on valmisteltu tulevaa hyvinvointialuetta, sen tehtäviä ja toteutettu toimenpiteitä hyvinvointialueen rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi Kestävä Soite-ohjelman avulla. Lisäksi on kehitetty tulevan hyvinvointialueen ympäristövastuullisuutta. Tähän on valmistauduttu laatimalla ympäristövastuullisuussuunnitelma, jonka toteuttamisessa huomioidaan myös sosiaalinen ja taloudellinen vastuu.

Soiten johto ja esimiehiä on valmennettu kohti itse- ja yhteisöohjautuvampaa toimintakulttuuria. Lisäksi on kehitetty johtamisessa hyödynnettävän tiedon laatua ja tietojohtamisen toimintatapoja tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Toimenpiteiden avulla on pyritty lisäämään sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota sekä palvelujen ja hoidon vaikuttavuutta.

Rakenneuudistus-hankkeen tuella on Soitessa otettu käyttöön huomattava määrä erilaisia tietoteknisiä ja digitaalisia ratkaisuja toimintatapojen ja -prosessien kehittämiseksi. Näiden uudistusten avulla palvelun ja hoidon saatavuus paranevat. Samanaikaisesti on huolehdittu siitä, että ne, jotka eivät voi käyttää etäpalveluja, saavat jatkossakin kasvokkain tarvitsemansa palvelun. Jatkossa sosiaalihuollon palvelutiedot tallennetaan Kanta-arkistoon samalla tavalla kuin terveydenhuollon tietojen osalta on menetelty jo vuosia. Kehittämistyössä on valmisteltu sosiaalihuollon Kanta-käyttöönottoa.

Kehittäminen jatkuu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa

Rakenneuudistus –hankkeen mittavaa kehittämistyötä jatketaan muutamien toimenpiteiden osalta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeen työnä vuoden 2023 loppuun. Jatkokehittämisessä opastetaan alueen väestöä käyttämään digitaalisia palveluja. Pitkällä aikavälillä nämä palvelut parantavat palvelun ja hoidon saatavuutta, niissä tilanteissa, joihin digitaaliset palvelut soveltuvat ja ovat tarkoituksenmukaisia. Se mahdollistaa painopisteen siirtämistä raskaista palveluista enemmän ehkäisevään ja ennakoivaan palveluun. Tehdyn kehittämistyön hyödyt ja vaikutukset palvelujen laatuun, vaikuttavuuteen ja kustannustasoon konkretisoituvat pitkällä aikavälillä.

Katso myös nämä