Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tarjoaa ensimmäistä lastaan odottaville perheille maksutonta perhevalmennusta vuoden 2022 alusta. Perhevalmennuksen tavoitteena on valmentaa perhettä synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä vanhemmuuteen. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa vanhempien tietoja ja taitoja lapsen hoidosta, vanhemmuudesta, terveydestä ja terveystottumuksista. Perheet voivat ilmoittautua mukaan perhevalmennukseen oman terveydenhoitajan kautta.

Soite toteuttaa perhevalmennuksen yhteistyössä Kokkolan ensi- ja turvakodin sekä Medirexin kanssa. Perhevalmennus koostuu neljästä erillisestä tapaamisesta. Kolme tapaamista toteutetaan Teams-etäyhteyden välityksellä ja yksi tapaaminen toteutetaan perheen oman terveydenhoitajan luona pienryhmissä koronatilanne huomioiden. Kaikkiin tapaamisiin on varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Ensimmäisen tapaamisen aiheena on raskausaika, josta kertomassa on Soiten terveyskeskuslääkäri.

Toisessa tapaamisessa Medirexin äitiysfysioterapeutti opastaa raskausajan liikuntaan sekä raskauden tuomiin kehollisiin muutoksiin.

Kolmannen tapaamisen toteuttaa Kokkolan ensi- ja turvakoti ja tapaaminen keskittyy vanhemmuuteen ja siihen liittyviin asioihin, kuten parisuhteeseen sekä isyyteen ja äitiyteen.

Neljännessä tapaamisessa perheen oma terveydenhoitaja kertoo loppuraskauteen liittyvistä asioista ja antaa konkreettista ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi vauvan hoidosta ja imetyksestä.

Perhevalmennuksen neljä osiota toteutetaan vuoden aikana neljä kertaa, ja perheet voivat osallistua tapaamisiin oman aikataulunsa mukaan.

Perhevalmennuksen on suunnitellut työryhmä, johon kuului Soiten sekä Kokkolan ensi- ja turvakodin ammattilaisten lisäksi kokemusasiantuntijoita. Työryhmässä oli mukana kaksi perhettä, joista toisessa on 1- ja 3-vuotiaat lapset ja toiseen syntyi esikoinen perhevalmennuksen suunnittelun aikana. Kokkolan ensi- ja turvakodilta suunnitteluun osallistuivat Stressistä säätelyyn -hankkeen projektityöntekijä sekä pikkulapsiperheiden kanssa työskentelevä työntekijä. Lisäksi työryhmään kuului kolme Soiten neuvoloiden terveydenhoitajaa. Työryhmää ohjasi Soiten perhekeskuskoordinaattori. 

Perhevalmennus on osa Soite 2.0 -hanketta.

Katso myös nämä