Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soite erbjuder familjer som väntar sitt första barn avgiftsfri familjeträning från början av år 2022. Målet med familjeträning är att förbereda familjer inför förlossning, amning, barnavård, uppfostran av barnet och föräldraskapet. Målet är dessutom att stärka föräldrarnas kunskaper om och färdigheter i barnavård, föräldraskapet, hälsa och hälsovanor. Familjer kan anmäla sig till familjeträningen via sin egen hälsovårdare.

Soite ordnar familjeträningen i samarbete med Karleby mödra- och skyddshem och Medirex. Familjeträningen består av fyra separata träffar. Tre träffar ordnas på distans via Teams och en ordnas hos familjens egen hälsovårdare i en liten grupp. Coronavirusläget tas i beaktande. Det finns tid för diskussion och frågor vid alla träffarna. 

Temat för den första träffen är graviditetstiden, och Soites hälsocentralläkare är med och berättar om den. 

Vid den andra träffen ger Medirex moderskapsfysioterapeut råd om motion under graviditeten och berättar om förändringar i kroppen under graviditeten. 
Den tredje träffen ordnas av Karleby mödra- och skyddshem och mötet handlar om föräldraskap och frågor förknippade med det, som till exempel parrelationen samt faderskap och moderskap.

Vid den fjärde träffen berättar familjens egen hälsovårdare om senare delen av graviditeten och ger konkret handledning och konkreta råd om till exempel vård av babyn och om amning. 

De fyra träffarna familjeträningen består av ordnas fyra gånger under året, och familjerna kan delta i träffar enligt deras egen tidtabell.

Familjeträningen har planerats av en arbetsgrupp som består av yrkespersoner från Soite och Karleby mödra- och skyddshem samt av erfarenhetsexperter. I arbetsgruppen ingick två familjer varav den ena hade ett ettårigt och ett treårigt barn och den andra fick sitt första barn under planeringen av familjeträningen. Från Karleby mödra- och skyddshem deltog en projektarbetare från projektet Stressistä säätelyyn (från stress till reglering) och en arbetstagare som arbetar med småbarnsfamiljer. Till arbetsgruppen hörde dessutom tre hälsovårdare från Soites rådgivningar. Arbetsgruppen leddes av Soites familjecenterkoordinator. 

Familjeträningen hör till projektet Soite 2.0.

Ta en titt också på dessa