Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Vuonna 2021 Soiten asiakaskokemuksen mittauksissa Soite pysyi erinomaisella tasolla. Asiakkaiden ja potilaiden tyytyväisyyttä kuvaava NPS- luku oli 74, joka pysyi edellisvuoden tasolla. Osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salmisen mukaan NPS-mittarilla (asteikko 1-100) jo yli 50 arvoja voidaan pitää erinomaisina. Myös toisen Soitessa käytössä olevan asiakastyytyväisyyden mittarin, Qpron mukaan Soiten asiakastyytyväisyys on pysytellyt erittäin hyvänä. Vuonna 2021 Soiten tulos oli 3.8 Qpron asteikolla 1–5.

– Ilahduttavaa oli, että kohta ”sain palvelun omalla äidinkielellä” oli kaikista paras eli 4.4, Salminen kertoo.

Asiakaspalautetta saatiin myös sähköisenä kirjaamon kautta. Vuonna 2021 palautteita saatiin 248 kappaletta, joka on vähän keskimääräistä enemmän. Palautteissa korostuivat erityisesti kolme asiaa; tiedottaminen ja yhteydenotto, sähköisten palveluiden kehittäminen ja pandemiaan sekä rokotuksiin liittyvät asiat.

Palautteet palveluiden kehittämisen keskiössä

Asiakaspalautteen monipuolinen kerääminen ja hyödyntäminen on osa niin asiakaskokemuksen parantamista kuin palvelun tai palveluprosessin kehittämistä. Salmisen mukaan asiakasmittausten ja -palautteiden kautta Soitessa saadaan arvokasta tietoa asiakastyytyväisyydestä ja palvelutoiminnan kehittämiskohteista. Tällöin voidaan nopeasti reagoida ongelmiin ja parantaa asiakastyytyväisyyttä palveluun.

– Soitessa palveluja ja palveluprosesseja kehitetään asiakaskeskeisesti. Taustalla ovat strategisena valintana Kestävä Soite ja Ihminen keskiössä. Kaikki palaute ja osallisuuden erilaiset muodot auttavat Soitea asiakas- ja potilaskeskeisyyden vahvistamisessa, Salminen taustoittaa. 

Katso myös nämä