Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soite höll sig år 2021 på en utmärkt nivå i mätningar av klientupplevelser. NPS-talet som beskriver hur nöjda klienter och patienter varit var 74 och sålunda på samma nivå som året innan. Enligt delaktighets- och klientrelationschefen Jussi Salminen kan redan värden på över 50 på NPS-mätaren (med skalan 1-100) anses vara utmärkta. Klientnöjdheten har hållits på en mycket god nivå också enligt den andra mätaren för klientnöjdhet, Qpro, som Soite använder. År 2021 var Soites resultat 3.8 på Qpros skala 1-5.
– Det var glädjande att punkten ”jag fick service på mitt eget modersmål”  var det allra bästa, dvs. 4.4, säger Salminen.

Soite har fått klientrespons också digitalt via registraturen. År 2021 fick man respons 248 gånger vilket är lite färre än i medeltal. I responsen betonades särskilt tre saker: kommunikation och kontakt, utvecklandet av digitala tjänster och ärenden förknippade med pandemin och vaccineringar.

Responsen är i centrum när tjänster utvecklas

Mångsidig insamling och utnyttjande av klientrespons är en del av såväl förbättrandet av klientupplevelsen som en del av utvecklandet av servicen eller serviceprocessen. Enligt Salminen får Soite värdefull information om klientnöjdhet och utvecklingsobjekt i serviceverksamheten genom klientmätningar och klientrespons. Då kan vi snabbt reagera på problem och förbättra klienternas nöjdhet med servicen.

– I Soite utvecklas service och serviceprocesser klientcentrerat. I bakgrunden ligger som strategiska val Ett hållbart Soite och Individen i centrum. All respons och olika former av delaktighet hjälper Soite stärka klient- och patientcentreringen, berättar Salminen. 

Ta en titt också på dessa