Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelutoimielin kokoontui viimeisen kerran perjantaina 25.02.2022. Paikalla olivat myös VATE:n valmistelua seuraavan poliittinen seurantaryhmän puheenjohtajisto Sari Innanen (pj.) ja Boris Nygård (1.vpj.).

VATE päätti esityksestään hyvinvointialueen hallintosäännöksi

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti esityksestään aluevaltuustolle Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännöksi. Hallintosäännön valmistelu on toteutettu poikkeuksellisen nopealla aikataululla. Luonnosesitys perustuu pitkälti valtakunnalliseen mallisääntöön. Merkittävin alueellisesti haettu ratkaisu on toimielinrakenne. Luonnosta on valmisteluvaiheessa käsitelty VATE:n virkavalmistelun lisäksi henkilöstöryhmien kanssa käydyissä neuvotteluissa, poliittisessa seurantaryhmässä sekä aluevaltuuston valmistelevassa seminaarissa.

– Yleensä hallitussääntöä tehdään vuosi tai kaksi, mutta nyt hallintosääntö on valmisteltu kahdessa  kuukaudessa. Tässä hallintosääntöluonnoksessa on pyritty huomioimaan mahdollisimman tarkasti ne näkemykset, joita valmistelun kuluessa eri ryhmiltä on saatu, taustoittaa VATE:n puheenjohtaja Minna Korkiakoski-Västi.

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka hyvinvointialuelain 95 §:ssä määritellään. Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään toimielin- ja viranhaltijarakenne ja päätösvalta. Aluevaltuuston ja aluehallituksen sekä muiden lakisääteisten toimielinten lisäksi hyvinvointialueella on hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunta, turvallisuus- ja pelastuslautakunta sekä  alueneuvosto. Hallintosääntö tulee voimaan samana päivänä, kun aluevaltuuston kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu.

VATE:n esitykset hyvinvointialueen johtajan ja toimielinten valitsemiseksi

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti esityksestään hyvinvointialuejohtajan viran perustamiseksi, viran kelpoisuusehdoista ja viran julistamisesta haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana. VATE päätti esityksestään tilapäisen johtajan nimeämiseksi siihen saakka, kunnes hyvinvointialuejohtajan virka on täytetty ja valittu viranhaltija on ottanut viran vastaan.

Aluevaltuuston järjestäytymiseksi väliaikainen valmistelutoimielin teki esitykset eri toimielinten ja puheenjohtajiston nimeämiseksi ja tarvittavien vaalien suorittamiseksi. Lisäksi aluevaltuustolle tehtiin esitys luottamushenkilöiden korvauksista ja kokouspalkkioista tulevalle uudelle aluevaltuustokaudelle 2022–2025.

VATE hyväksyi osaltaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021 hyvinvointialueen valmistelun osalta ja saattoi sen tilintarkastettavaksi sekä aluehallituksen ja aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 7.3.

Aluevaltuuston ensimmäinen kokous on maanantaina 7. maaliskuuta. Ensimmäisessä kokouksessa aluevaltuusto järjestäytyy ja valitaan aluehallitus sekä nimitetään tilapäinen hyvinvointialuejohtaja. VATE:n perjantaisen 25.2. kokouksessa tekemät esitykset päätöksiksi ovat kokouksen asialistalla. 

Katso myös nämä