Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Det temporära beredningsorganet för Mellersta Österbottens välfärdsområde sammanträdde för sista gången fredagen 25.2.2022. Sari Innanen (ordförande) och Boris Nygård (1:e vice ordförande) i den politiska övervakningsgruppen som följer det temporära beredningsorganet VATEs verksamhet var också närvarande.

Det temporära beredningsorganet beslutade om sitt förslag till välfärdsområdets förvaltningsstadga  

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet beslutade om sitt förslag till förvaltningsstadga för Mellersta Österbottens välfärdsområde som ska läggas fram för välfärdsområdesfullmäktige. Utarbetandet av förvaltningsstadgan har slutförts enligt en exceptionellt snabb tidtabell. Utkastet bygger till stor del på en nationell modell för stadgan. Den mest betydande, regionalt sökta lösningen var hur verksamhetsorganen ska struktureras. Utöver det temporära beredningsorganets tjänsteberedning av utkastet har utkastet i beredningsfasen även behandlats under förhandlingar med personalgrupper, i den politiska övervakningsgruppen och i välfärdsområdesfullmäktiges förberedande seminarium.

– Vanligtvis görs en förvaltningsstadga upp på ett eller två år, men nu färdigställdes förvaltningsstadgan på två månader. I detta utkast till förvaltningsstadga har man strävat efter att så lyhört som möjligt ta hänsyn till de synpunkter som framförts av olika grupper under beredningen, förklarar Minna Korkiakoski-Västi, ordförande i det temporära beredningsorganet.

Förvaltningsstadgan ger behövliga bestämmelser åtminstone för de frågor som anges i 95 § i välfärdsområdeslagen. Välfärdsområdets förvaltningsstadga definierar strukturen för verksamhetsorgan och tjänsteinnehavare samt beslutanderätten. Utöver välfärdsområdets fullmäktige och styrelse, samt andra lagstadgade organ, har välfärdsområdet en välfärds- och framtidsnämnd, en säkerhets- och räddningsnämnd och ett regionråd. Förvaltningsstadgan träder i kraft samma dag som protokollet från välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde undertecknas. Förvaltningsstadgans svenskspråkiga översättning kommer att publiceras på webbplatsen när den blivit färdig.

VATEs förslag till val av välfärdsområdets ledare och organ

Det temporära beredningsorganet beslutade om sitt förslag för inrättande av tjänsten som välfärdsområdesdirektör, tjänstens behörighetsvillkor och för tillkännagivandet av tjänsten som tillsvidare ledig att sökas. Det temporära beredningsorganet beslutade i anslutning till sitt förslag att utse en tillförordnad direktör tills dess att tjänsten som välfärdsområdesdirektör är tillsatt och den valda tjänsteinnehavaren har tagit emot tjänsten.
För att organisera välfärdsområdesfullmäktige lade det temporära beredningsorganet fram förslag om utnämnandet av de olika organen och ordförandena  och genomförandet av de behövliga valen. Dessutom lade man fram ett förslag om arvode och mötesarvoden till välfärdsområdesfullmäktiges förtroendemän för den kommande välfärdsområdesfullmäktigeperioden 2022–2025.


Det temporära beredningsorganet har för sin del godkänt bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2021 när det gäller beredningen av välfärdsområdet och överlämnat det för revision och behandling av välfärdsområdets styrelse och fullmäktige.

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder första gången 7.3

Välfärdsområdesfullmäktiges första sammanträde är måndagen den 7:e mars. Vid första sammanträdet organiseras välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen väljs och en tillförordnad direktör för välfärdsområdet utses. De förslag till beslut som det temporära beredningsorganet framfört vid sitt sammanträde fredag 25.2 finns på mötets föredragningslista.

Ta en titt också på dessa