Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ikääntyneiden kotiin järjestettävät palvelut toimivat Soiten ikääntyneiden asukkaiden tukena, jotta he pystyisivät asumaan turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotiin järjestettävien ikääntyneiden palveluiden kehittämistyö on jatkunut Soitessa Kotiin-hankkeessa. Kohderyhmänä ovat alueen ikääntyneet asukkaat sekä kotihoidon ja kotisairaalan asiakkaat sekä omais-, jakso- ja perhehoidon asiakkaat.

Kotiin-hanke jatkaa aiemmin Soitessa tehtyä hyvää ikääntyneiden kotiin järjestettävien palveluiden kehittämistyötä ja kokoaa sen yhteen. Yhtenä uutena kehittämistoimena hankkeessa on aloitettu Soiten tehostetun palveluasumisen sekä jaksohoitoyksiköiden kuntoutusosaamisen kehittäminen sekä jatkettu kuntouttavan kotihoidon kehittämistä jokilaaksojen kotisairaaloissa. Alkuvuoden aikana Kotiin -hankkeen fysioterapeutti Niina Alatalo jalkautui jaksohoitoyksiköihin tavoitteenaan tutustua yksiköiden toimintaan ja kartoittaa kuntoutusosaamisen kehittämisen mahdollisuuksia.

Kotiin-hankkeen hankekoordinaattori Tuula Ranniston mukaan kuntoutusosaamisen kehittäminen jatkuu selvittämällä kuntoutuksen mahdollisuuksia kotiin tarjottavissa palveluissa yhteistyössä kuntoutuspalveluiden kanssa. Ranniston mukaan ikääntyneiden kuntoutuksessa arkikuntoutumisen merkitys on korostunutta mm. ikääntyneen asiakkaan omien voimavarojen tunnistaminen, osallisuuden tukeminen ja jäljellä olevan toimintakyvyn tukeminen.

– Samalla hoitohenkilökunnan RAI-osaamista tulee vahvistaa perehdytyksen ja koulutuksen kautta. RAI-osaamista lisäämällä myös kuntoutusosaaminen tulee tavoitteellisemmaksi ja näkyvämmäksi, Rannisto toteaa.

Yöpartiotoiminta jokilaaksoissa käynnistymässä

Kotiin-hanke jatkaa viime vuonna Soite 2.0 -hankekokonaisuuden alla tehtyä kehittämistyötä jokilaaksojen yöpartiotoiminnan jalkauttamiseksi. Yöpartiotoiminnan kehittämistyö on ollut Perhon- ja Lestijokilaakson hoidon ja hoivan yksiköiden yhteinen pilotti, johon myös alueen henkilöstö on saanut olla vaikuttamassa. Vuoden 2022 Soiten talousarviossa saatu määräraha kahdelle uudelle vakanssille mahdollistaa yöpartiotoiminnan käynnistämisen alueilla.

– Vakanssit päätettiin keskittää aluksi Lestijokilaaksoon, jotta saamme tuntumaa ja näkemystä yöhoidon tarpeesta jokilaaksoissa. Tämän jälkeen voimme jatkaa kehittämistyötä ja laajentaa toimintaa myös Perhonjokilaaksoon, hanketyöntekijä Heidi Rosbäck kertoo.

Rosbäckin mukaan yöpartiotoiminnan käynnistäminen vaatii koko hoidon ja hoivan yksiköiden yhteistä tahtotilaa uusista vakansseista huolimatta. Alueen hoidon ja hoivan yksiköistä kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden henkilöstö ovat avainasemassa yöpartiotoiminnan jalkauttamisen onnistumiseksi.

– Yöpartiotoiminnan jalkauttaminen on iso ponnistus ja yhteinen projekti, joka pitkän kehittämistyön tuloksena näyttää pääsevän alkuun lähikuukausina. Kahden vakanssin lisäksi tarvitsemme toiminnan järjestämiseksi varallaoloa, jonka järjestämiseksi henkilöstölle järjestetään yt-info ja yt-neuvottelu kevään aikana.

Omais- ja perhehoidon kehittäminen jokilaaksoissa etenee

Ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta laajenee syksyllä 2022 Perhonjokilaaksoon. Toiminnan suunnitellaan käynnistyvän Vetelissä, jolloin toiminta palvelee myös Kaustisessa asuvia asiakkaita.

Lisäksi perhehoitoa halutaan laajentaa Soiten alueella rekrytoinnin ja valmennuksien avulla. Perhehoidon laajentaminen ja kehittäminen koskee kaikenikäisiä asiakkaita ja kaikkia Soiten toimialueita. Omaishoidon tuen piirissä olevia asiakkaita pyritään ohjaamaan päiväaikaisen kuntouttavan perhehoidon piiriin.

Nyt osaksi omais- ja perhehoidon asiakasryhmää halutaan sisällyttää myös mielenterveys- ja päihdeasiakkaat.

Omaishoidon ja perhehoidon toiminnan kehittäminen tapahtuu yhteistyössä järjestöjen ja monitoimijaisen ammattilaistyöryhmän sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Omaishoidon kokemusasiantuntijoita koulutuettu alueella kevään aikana.

Ikääntyneiden päihteitä käyttävien henkilöiden Pilke-ryhmä käynnistyi viime vuoden lopulla ja nyt osana Kotiin-hanketta hyvää palautetta ja suosiota kerännyttä ryhmätoimintaa halutaan laajentaa ja jatkokehittää.

Kyläluutakiertueet jatkuvat jokilaaksoissa. Huhtikuussa kiertue rantautuu Toholammille ja toukokuussa Veteliin.

Kotiin-hanke on osa STM:n Tulkoti-hanketta, joka on osa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluohjelman hankekokonaisuutta.

Katso myös nämä