Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Soitelle 1.356 miljoonaa euroa valtionavustusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Avustuksella puretaan koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa ja edistetään palveluiden saatavuutta maakunnallisesti.

Rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU), jonka kansallisesta koordinoinnista Suomessa vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö.Ohjelman mukainen rahoitus kohdistuu Keski-Pohjanmaalla toimintoihin, joiden tavoitteena on edistää Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen koronapandemiasta toipumista vahvistamalla palvelujen saatavuutta ja lisäämällä kustannusvaikuttavuutta. Erityisesti ohjelmassa on määritelty kohderyhmäksi heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleva väestö, koska selvitysten mukaan koronapandemia on vaikuttanut erityisesti tähän ryhmään.

Palvelujen saatavuutta lisätään ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja sähköisiä (digi- ja etä-) työvälineitä sekä resursoimalla lisää henkilöstöä suun terveydenhuoltoon, perhekeskus- sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin määräaikaisesti, jotta saadaan purettua koronapandemian aikana muodostunutta hoito-, kuntoutus-, ja palveluvelkaa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa muun muassa jononpurkua suun terveydenhuollossa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja uusien digipalveluiden käyttöönottoa väestölle.  Myönnetty avustus tulee käyttää vuoden 2022 loppuun mennessä, mutta kokonaisuudessaan ohjelma ulottuu vuoden 2025 loppuun saakka. Erillinen haku vuosille 2023–2025 avataan syksyllä. 

Lisää tietoa STM:n Kestävän kasvun ohjelmasta osoitteessa: 

Katso myös nämä