Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Soite ett statsunderstöd på 1,356 miljoner euro från Finlands program för hållbar tillväxt. Understödet kommer att användas för att åtgärda vårdskulden som orsakats av coronaviruspandemin och främja tillgången till tjänster i landskapet.
Understödet kommer som en engångssumma från EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU). I Finland sköts det nationella samordnandet av Social- och hälsovårdsministeriet. Finansieringen från programmet kommer i Mellersta Österbotten att inriktas på åtgärder som syftar till att främja återhämtningen från coronavirusepidemin i Mellersta Österbottens välfärdsområde genom att stärka tillgången till tjänster och öka kostnadseffektiviteten. Inom programmet har man identifierat invånare som befinner sig i en utsatt och sårbar ställning som en särskild målgrupp, eftersom studier har visat att coronaviruspandemin har påverkat särskilt denna grupp.
Tillgången till tjänster kommer att ökas genom att nya verksamhetsmodeller och digitala verktyg (digitala och sådana som är tillgängliga via fjärranslutning) tas i bruk, samt genom att fördela mer personalresurser till munhälsovården, familjecenter och mentalvårds- och missbrukartjänster för att reducera den vård-, rehabiliterings- och serviceskuld som uppstått på grund av coronaviruspandemin. Konkret innebär detta bland annat att man kortar av köer inom munhälsovården och mentalvårds- och missbrukartjänster samt att man tar i bruk nya digitala tjänster för befolkningen.
Understödet ska ha använts senast i slutet av 2022, men programmet som helhet kommer att pågå till slutet av år 2025. En separat ansökan för åren 2023–2025 öppnar under hösten.


Mer information om Social- och hälsovårdsministeriets program för hållbar tillväxt finns på adressen: 

Ta en titt också på dessa