Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Perhe-Luuri palvelee numerossa 06 826 3011 maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 8-12 sekä tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12-16.

Perhe-Luurin kautta sote-ammattilaiset saadaan nopeasti mukaan lapsen asiaan. Kun lapsen arjen muutoksiin reagoidaan varhaisessa vaiheessa, voidaan vahvistaa lapsen ja perheen pärjäävyyttä ja ennaltaehkäistä vaikeuksien kasaantumista.

Edelleen lapsiperheet voivat ottaa yhteyttä myös Apu-Napin kautta. Apu-Nappi on Lapsiperheiden palveluohjauksen matalan kynnyksen sähköinen yhteydenottokanava, joka toimii osoitteessa www.soite.fi/apunappi. Viestin jättäneeseen otetaan yhteyttä puhelimitse 1-3 arkipäivän kuluessa.
Voit ottaa yhteyttä Perhe-Luurin tai Apu-Napin kautta esimerkiksi silloin, kun:

  • sinulla on huoli jostakin perheeseesi liittyvästä asiasta, muttet tiedä mihin ottaa yhteyttä
  • toivot tukea kasvatukseen tai parisuhteeseen liittyen
  • olet huolissasi alaikäisen käytöksestä tai mielialasta
  • olet huolissasi jaksamisestasi vanhempana.

Matalan kynnyksen perheohjaus ja Nepsy-neuvonta

Lapsiperheiden palveluohjauksen yhteyteen on avattu kaksi uutta palvelua; matalan kynnyksen perheohjaus perheille, jotka tarvitsevat tukea vanhemmuuteen ja lapsiperheen arjen hallintaan sekä Nepsy-neuvonta perheille, joissa lapsesta on selkiytymätöntä, hajanaista huolta, kehitysviivettä tai lapsi haastaa käytöksellään. Nepsy-neuvonta on perustason palvelu ja suunnattu ensi sijassa perheille, joissa oireilevalla lapsella ei vielä ole hoitavaa tahoa. Nepsy-neuvonnassa lapsen ja perheen tilannetta tarkastellaan yhdessä vanhempien kanssa Lapset puheeksi -keskustelun avulla, tuetaan vanhempia psykoedukaation ja arjen tukikeinoin ja ohjataan tarvittaessa oikeaan palvelun tai hoidon piiriin.

Matalan kynnyksen perheohjaukseen ja Nepsy-neuvontaan ohjaudutaan Perhe-Luurin tai Apu-Napin kautta.

Yhteiskehittämistä Itlan kanssa

Soiten perhekeskuspalvelut ja Kokkolan sivistyspalvelut ovat tehneet tiivistä kehittämisyhteistyötä Itlan (Itsenäisyyden juhlavuoden lasten säätiö) taustatuella maaliskuusta 2020. Syksyllä 2021 yhteistyöhön liittyi mukaan Vetelin kunta.

Tavoitteena on kehittää mahdollisimman hyvin yhteen toimivia varhaiskasvatus-, opetus- ja sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kolmannen sektorin palveluita. Voidaankin puhua sektorirajat ylittävistä talkoista, joissa tavoitteena on perheystävälliset palvelut, jotka reagoivat varhain ja tukevat sujuvaa arkea. Pidemmän aikavälin tavoitteena on kääntää painopiste korjaavien palveluiden käytöstä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Palveluiden punaisena lankana toimii Lapset puheeksi -menetelmä ja palvelumalli, jotka yhdessä Perhe-luurin kanssa muodostavat Lapsiperheiden palvelumallin. 

Lapsiperheiden palvelumallin ydinajatuksena on, että lasta lähellä olevat aikuiset huomioivat lapseen vaikuttavia muutoksia ja tunnistavat riskitekijöitä (esim. perheen jäsenen vakava sairastuminen, erotilanne, talousvaikeudet, mielenterveys- ja päihdeongelmat) ja pysähtyvät tarkastelemaan lapsen arjen toimivuutta ja suunnittelevat tarvittavan tuen lapsen arkeen.

Soiten perhekeskuspalvelut ja Kokkolan sivistyskeskus ovat sitoutuneet palvelumallin käyttöön. Palvelumallia implementoidaan tulevaisuudessa laajasti perheiden palveluihin, kuntien sivistyspalveluihin ja kolmannelle sektorille. 

Katso myös nämä