Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiaa on lähdetty rakentamaan Soiten strategian pohjalta uudistamalla ja ajantasaistamalla sitä hyvinvointialueelle sopivaksi. Perustana ollutta Soite-kuntayhtymän strategiaa on valmisteltu osallistamalla henkilökuntaa ja alueen väestöä sekä päättäjiä valmistelutyössä. Hyvinvointialueen strategiapäivillä Kalajoella kirkastettiin Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategisia painopisteitä, arvopohjaa sekä määriteltiin kriittisiä menestystekijöitä, jotka mahdollistavat strategian toteutumisen.

Strategiapäivillä Soite-nimi sai vahvan kannatuksen päättäjiltä. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialueen brändinimenä jatkaa Soite. Soite-nimen säilyminen viestii siitä, että asiakkaiden näkökulmasta sote-palvelut säilyvät tutun ja turvallisen toimijan alla. Brändi-ilmettä uudistetaan kuitenkin niin, että se sopii myös Pelastuslaitoksen toimintaan. Tulevaisuuden Soite hoitaa, palvelee ja pelastaa.

Missio: Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta – Ihmiselle.
Visio: Suomen toimivin hyvinvointialue
Arvot: Vaikuttavuus, osallisuus, yhdenvertaisuus, turvallisuus, arvostava kohtaaminen sekä rohkeus.

Strategiset painopisteet:

  • Ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisen tukena arjessa
  • Vahvat peruspalvelut ja päivystävä keskussairaala alueella
  • Vaikuttavuutta hyvällä johtamisella sekä inhimillisesti ja taloudellisesti kestävillä ratkaisuilla
  • Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö
  • Yhteistyöllä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Keski-Pohjanmaalla

Hyvinvointialueen valtuusto päättää uudesta strategiasta valtuuston kokouksessa 13.6.2022.

Nyt toteutettu strategiatyö rakentaa pitävän ”katon” Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiseen kokonaisuuteen. Strategia-katon alle rakennetaan jatkossa eri osa-alueisiin keskittyviä ”ohjelma-huoneita”. Näin syntyy asteittain täydentyvä strateginen kokonaisuus.  Hyvinvointialuestrategia on lakisääteinen ja se sisältää myös konkreettisemman sote-palvelustrategian sekä pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen. Muita hyvinvointialueen strategiaan kytkeytyviä ohjelmia ovat esim. henkilöstöohjelma, ostopalveluohjelma, kiinteistö- ja tilahallintaohjelma, viestintä- ja markkinointiohjelma. Ohjelmia valmistellaan syksyllä osallistaen henkilöstöä sekä alueen asukkaita.

Katso myös nämä