Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Man har börjat bygga upp strategin för Mellersta Österbottens välfärdsområde utifrån Soites strategi genom att förnya och uppdatera den så att den lämpar sig för välfärdsområdet. Samkommunen Soites strategi som varit som grund har beretts genom att göra personalen och invånarna samt beslutsfattarna i området delaktiga.  På välfärdsområdets strategidagar i Kalajoki gjorde man de strategiska tyngdpunkterna och värdegrunden för Mellersta Österbottens välfärdsområde tydligare samt identifierade kritiska framgångsfaktorer som gör det möjligt att genomföra strategin.

På strategidagarna fick namnet Soite starkt understöd av beslutsfattarna. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att Soite bibehålls som välfärdsområdets varumärkesnamn. Bibehållandet av namnet Soite signalerar att social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter ur klienternas synvinkel hos samma bekanta och trygga aktör. Varumärket förnyas dock så att den också inbegriper räddningsverkets verksamhet. Framtidens Soite vårdar, betjänar och räddar. 

Missionen: Välfärd, hälsa och säkerhet – för människan 
Visionen: Finlands mest välfungerande välfärdsområde
Värden: Effektfullhet, delaktighet, likvärdighet, säkerhet, ett värdesättande bemötande och mod 

De strategiska tyngdpunkterna: 

  • Förebyggande, likvärdiga och smidiga servicekedjor som stöd för människan i vardagen
  • Starka grundtjänster och ett jourhavande centralsjukhus i området
  • Effektfullhet genom ett gott ledarskap och genom lösningar som är hållbara både mänskligt och ekonomiskt
  • En välmående och kunnig personal
  • Välfärd, hälsa och säkerhet genom samarbete i Mellersta Österbotten

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om den nya strategin vid sitt sammanträde 13.6.2022. 

Det strategiarbete som nu genomförts bygger upp ett stadigt ”tak” för den strategiska helheten i Mellersta Österbottens välfärdsområde. Under strategi-taket bygger man i fortsättningen ”program-rum” som gäller olika delområden. På så sätt uppkommer det en strategisk helhet som kompletteras steg för steg.  Det har fastställts om välfärdsområdesstrategin i lag, och strategin innehåller också en konkretare servicestrategi för social- och hälsovården och räddningsverkets beslut om servicenivån. Andra program som hänger samman med välfärdsområdets strategi är t.ex. personalprogrammet, programmet gällande köpta tjänster, fastighets- och lokalhanteringsprogrammet, kommunikations- och marknadsföringsprogrammet. Programmen bereds på hösten, och personalen och invånarna i området görs delaktiga i arbetet.

Ta en titt också på dessa