Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soiten uutta verkkosivustoa on rakennettu yli vuoden ajan ja uusi sivusto on nyt julkaistu. Soite tarjoaa laajasti erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, joten sivustolla on paljon sisältöä. Tämän vuoksi erityistä huomiota on kiinnitetty erilaisiin hakutoimintoihin; valikkorakenteen ja perinteisen haku-toiminnon lisäksi sivustolla on myös mm. aakkosellinen palveluhakemisto sekä toimipistehaku. Asiakasnäkökulman painottamiseksi päävalikko on rakennettu palvelujaottelun mukaan, eikä organisaatiorakenteen mukaisesti. Sivustolle on rakennettu monia parannuksia sekä integraatioita eri järjestelmiin, kuten suomi.fi-palveluun.

Myös korona-aiheiset sisällöt on siirretty uusille soite.fi-verkkosivuille ja tavoitteena on luopua erillisestä koronasivustosta kesän aikana.

Uuden verkkosivuston myötä avataan myös DigiSoite-kokonaisuus, joka kokoaa yhdelle sivulle kaikki Soiten tarjoamat sähköiset palvelut sekä kansalliset sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelut. DigiSoiten tavoitteena on tehdä sähköisestä asioinnista entistä sujuvampaa asukkaille. DigiSoite-kokonaisuus edistää sähköisten palveluiden saavutettavuutta ja löydettävyyttä.

Uuden verkkosivuston luonnos, beta-versio, julkaistiin keväällä ja 8.3.-31.5.2022 välisellä ajalla sivuston vierailijoilla oli mahdollisuus antaa palautetta sivustoluonnoksesta. Yleisellä tasolla vastaajat suhtautuivat positiivisesti tehtyihin muutoksiin. Selkeydestä tuli paljon kiitosta, mutta osalta myös moitteita. Sisällöistä nousi esiin tarpeita karsia ja yksinkertaistaa tekstiä sekä tehdä informaation löytymisestä vieläkin helpompaa. Muutamia sanallisia palautteita:

  • Visuaalisesti onnistunut toteutus, paljon parempi kuin aikaisempi versio
  • Sivun selkeys ja tätä kautta on asioita helppo löytää
  • Asiat on nyt esitetty harvinaisen selvästi. Asiat on helposti löydettävissä.
  • Selkeä kansankielinen rakenne. Pääasiassa lyhyet ja ytimekkäät sekä selkeät kuvaukset, kuten verkkokirjoittamisen ja saavutettavuuden periaatteisiin kuuluu.

Kiitos kaikille palautteiden antajille! Palautetta voi edelleen jättää Soiten verkkosivuston kautta:

Sivustolla voi esiintyä vielä hiukan keskeneräisyyttä, mutta päivitystyö on jatkuvaa. Tavoitteena on kehittää soite.fi-sivustoa jatkuvasti asiakasystävällisemmäksi, saavutettavammaksi sekä monipuolisemmaksi. Soiten viestintäyksikkö tekee yhteistyötä Kelan kanssa ja syksyn aikana sivustolle rakennetaan linkitykset Kelan-palveluihin, jotka liittyvät läheisesti sote-palveluihin. Tällä hetkellä sivusto on kaksikielinen, eli sisällöt löytyvät suomeksi ja ruotsiksi. Jatkossa sivustolle tullaan lisäämään myös englanninkielinen kokonaisuus.

Katso myös nämä