Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Koko maata vaivaava hoitajapula näkyy vahvasti myös Soitessa. Alueen veto- ja pitovoiman säilyttämiseksi on tärkeää tarjota pitkäaikaisia ja vakituisia työsuhteita. Soitessa toimii Resurssikeskus, jonka tehtävänä on varmistaa riittävästi varahenkilöstöä Soiten eri yksiköille. Resurssikeskuksessa työskentelee ns. sissihoitajia, jotka tulevat avuksi yksiköiden nopeisiin henkilöstövajauksiin (esim. sairaslomat, koulutukset) sekä ns. reservihoitajia, jotka tulevat avuksi yksiköiden henkilökunnan pitkiin poissaoloihin (esim. vuosilomat, hoitovapaat).

Vakituisista sijaisista, ns. sisseistä ja reserviläisistä, on ollut Soitessa todellinen pula. Toistuvat poistumat, kuten vuosilomat tai perhevapaat, järjestetään tällä hetkellä pitkälti ulkopuolisilla sijaisilla. Tämän seurauksena muodostuu helposti pitkiä ja toistuvia määräaikaisia työsuhteita.

Soiten hallitus päätti 22.6.2022 pitämässään kokouksessa perustaa Soiten Resurssikeskukseen 29 uutta, vakituista lähi- ja sairaanhoitajan vakanssia sekä yhden palveluesimiehen vakanssin. Tavoitteena on tarjota vakituinen työsuhde mahdollisimman monelle pitkien sijaisuuksien sijaan sekä turvata henkilöstön saatavuus nopeisiin poistumiin vakituisilla työsuhteilla.

Lisäämme mahdollisuuksia saada vakituista työtä Soitesta. Lisäämällä vakituisten sijaisten työpaikkoja vähennämme tilanteita, joissa henkilöstö ajautuu määräaikaisiin työsuhteisiin, joskus pitkiksikin ajoiksi, sijaistaessaan toistuvasti erilaisissa tilanteissa esim. perhevapaiden aikana, toteaa Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi.

Uudet vakanssit tulevat sijoittumaan Soiten Resurssikeskuksen kautta Soiten toimialueille seuraavasti:

  • Hoito ja hoiva toimialue – Kokkolan yksiköt, tehostettu palveluasuminen ja jaksohoito: 6 lähihoitajaa
  • Hoito ja hoiva toimialue – Perhonjokilaakso ja Lestijokilaakso, tehostettu palveluasuminen, kotihoito, yleislääketieteen osastot, vastaanotto: 8 lähihoitajaa ja 1 sairaanhoitaja
  • Terveyden ja sairaanhoidon toimialue – osastot ja poliklinikat: 5 lähihoitajaa ja 4 sairaanhoitajaa
  • Perheiden palveluiden toimialue sekä Vammaispalveluiden toimialue – psykiatria ja vammaispalvelut: 3 lähihoitajaa ja 2 sairaanhoitajaa
  • Johdon tuki ja tuotannolliset tukipalvelut – Resurssikeskus: 1 palveluesimies

Vahvistamalla ja kehittämällä Resurssikeskuksen varahenkilöstöjärjestelmää sekä keskittämällä rekrytointia voidaan varmistaa osaava hoitohenkilöstö Soitelle myös tulevaisuudessa, kun hoitajien saatavuus heikkenee entisestään.

Henkilöstön asema työmarkkinoilla paranee, kun määräaikaisten työsuhteiden sijaan saadaan vakituisia palvelussuhteita. Tämä tuo vakautta ja jatkuvuutta alalle ja henkilöstön elämään. Uskomme siihen, että vakituisiin työsuhteisiin löydämme paremmin hakijoita ja henkilöstöä, Korkiakoski-Västi jatkaa.

Uudet vakanssit tulevat haettavaksi alkusyksystä 2022.

Tehdyn selvityksen mukaan tarvittavien sijaisvakanssien tarve on suurempi kuin nyt perustetut 30 vakanssia. On todennäköistä, että sijaisvakansseja tullaan perustamaan myöhemmin asteittain lisää.

Katso myös nämä