Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Pilke-toiminta on saanut hyvän vastaanoton Soiten alueella. Tämä käy ilmi juuri julkaistusta Päivikki Kolmosen Pilke-toiminnan käynnistymistä Soiten alueella tutkineesta opinnäytetyöstä. Matalan kynnyksen vertaistoiminnalla on ollut yli 60-vuotiaiden päihteitä käyttäneiden tai käyttävien asiakkaiden elämässä selkeä paikka. Tätä nykyä Pilke-toiminta on osa ryhmäläisten arkea ja viikko-ohjelmaa. Samalla toiminta on paikannut koronan aiheuttamaan aukkoa.

Pilke-ryhmään on osallistunut viikoittain neljästä kahdeksaan ryhmäläistä. Suurin osa ryhmään osallistuneista koki, että Pilke-toiminnalla oli ollut positiivista vaikutusta heidän elämäänsä. Ryhmän koettiin tuoneen merkityksellisyyttä, yhteenkuuluvuutta sekä kokemusta oman itsensä arvokkuudesta. Tärkeäksi ryhmäläiset kokivat vapaan keskustelun sekä toisten ryhmäläisten tapaamisen ja toisten seurassa olemisen. Myös omien kuulumisten tai elämänkokemuksen jakaminen sekä muiden ryhmäläisten elämänkokemusten kuuleminen koettiin merkitykselliseksi.

Ryhmään osallistuneet kokivat, että ryhmään oli helppo tulla. Pilke-toiminta toi rytmiä ja rakennetta viikkoon. Samalla se toi huolten keskelle jotakin pysyvyyttä, jolloin ryhmäläiset toivat ajatusta siitä, että ’’vaikka minä heikkenen, niin ryhmä säilyy ja tuo turvaa’’. Pilke-ohjaajat näkivät ryhmän mahdollistavan uuden sisällön elämälle ja ajatuksen omasta itsestään tavallisena ihmisenä, vaikka taustalta saattoi löytyä kymmenien vuosien juominen. Ryhmä nähtiin oivallisena myös niille, jotka toivoivat juomisen tilalle muuta toimintaa.

Pilke-toiminta on ammatillisesti ohjattua matalan kynnyksen vertaisryhmätoimintaa, johon jokainen voi tulla vapaasti ilman muutospaineita. Toiminta on täysin maksutonta ja vapaaehtoista. Pilke-toiminnalle on tärkeää saada ikääntyneet päihteitä käyttävät tai käyttäneet osallistumaan ja osallisiksi yhteisöön mahdollistaen kokemuksen siitä, että he kelpaavat sellaisena kuin ovat.

Soiten alueella Pilke-toiminta on merkittävää siksi, että se on ensimmäinen Pilke-ryhmä sote-integroituneessa kuntayhtymässä. Kolmosen laadullinen opinnäytetyö kuvasi Pilke-toiminnan käynnistymisen prosessia Soiten alueella sekä tutki, miten ja millaiseksi vertaisryhmätoimintaan osallistuvat kokevat Pilke-toiminnan sekä miten ryhmäläisten toimijuus näyttäytyy ryhmänohjaajille. Opinnäytetyön aineistonkeruussa hyödynnettiin haastatteluita, kyselyjä ja havainnointia. Kolmosen opinnäytetyö on luettavissa Seinäjoen ammattikorkeakoulun nettisivuilla osoitteessa:

Katso myös nämä