Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Yöpartiotoiminnalla tarkoitetaan kotona tapahtuvaa yöaikaista hoitoa henkilöille, joiden kotona pärjääminen yöaikaan ei muuten olisi mahdollista. Yöpartiotoiminnalla mahdollistetaan osastolta tai jaksohoidosta kotiutuminen aiemmin ja voidaan vähentää yöaikaista turvattomuuden tunnetta. Yöpartiotoiminta on tarvittaessa tukena myös kotisaattohoidossa. Yöpartiotoiminta käynnistyy aluksi Lestinjokilaaksosta ja laajenee Perhojokilaaksoon myöhemmin.

”Yöpartiotoiminnan suunnittelu ja jalkauttaminen jokilaaksojen alueelle on ollut pitkä prosessi, joka vihdoin pääsee käynnistymään syyskuun alusta. Tämä on ollut jokilaaksojen alueiden hoidon ja hoivan yksiköiden yhteinen ponnistus ja vaatii edelleen tiivistä yhteistyötä päästäkseen alkuun ja toimiakseen”, summaa hanketyöntekijä Heidi Rosbäck. Rosbäck on ollut jokilaaksojen yöpartiotoiminnan suunnittelu- ja kehittämistyössä alusta asti mukana.

Vuoden alusta on saatu kaksi lähihoitajan vakanssia yöpartiotoimintaan, jotka keskitettiin ensin Lestijokilaaksoon joka öisen yöhoidon turvaamiseksi. Näin hoidon jatkuvuus voidaan taata ja nähdään alueen todellinen yöhoidon tarve kotihoidossa.

Yöpartiotoiminnan käynnistäminen jokilaaksojen alueella on osa Soitessa meneillään olevaa STM:n rahoittamaa Kotiin-hanketta. Hankkeen myötä alueen ikäihmisten yhdenvertaiset palvelut paranevat ja yöaikaista hoitoa voidaan tarjota kotona asuville koko Soiten alueelle. Hankkeen päättyessä on tarkoitus, että palvelua voitaisiin tarjota myös Kokkolan reuna-alueille, johon Kokkolan yöpartiotoiminnan toimintasäde ei vielä yllä.

Katso myös nämä